Očkování

Očkování

Očkování bez registrace – pro první, druhé i třetí dávky

Na druhou dávku přineste záznam o provedení prvního očkování, na třetí dávku  certifikát o ukončeném očkování.

 

 • VE ČTVRTEK 28.10. 8.00 – 13.00
 • V ÚTERÝ  2.11. 8:00 – 18:00
 • VE ČTVRTEK 4.11. 10:00 – 15:00
 • V SOBOTU 6.11. 8:00 – 13:00

  ÓČKO  V AREÁLU NEMOCNICE (budova F – bývalá stanice ONP, vedle budovy infekčního oddělení)

Očkování bez registrace je určeno pro neregistrované zájemce od 16-ti let. Netýká se samoplátců a dětí 12-15 let!

Očkovat se bude látkou Comirnaty od společnosti Pfizer/Biontech a proto je nutné přeočkování po 21 dnech. Poslední očkování v daný den je zahájeno vždy nejpozději půl hodiny před koncem provozní doby.

K očkování je nutné si připravit občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny. Na místě pak vyplnit dotazník před očkováním.

 

Registrace k očkování

Rezervace k očkování

 

Informace k očkování nezletilých 12-15 let Dotazník před očkováním nezletilých 12-15 let
Informace k očkování po prodělání onemocnění covid-19 MZČR Otázky a odpovědi k očkování

 

Stažení certifikátu o očkování

 

Dotazník a Informace pro očkované

Jak se registrovat na očkování?

 • V případě zájmu o očkování je nutné provést registraci do systému.
 • Na výše uvedeném odkazu zadáte své telefonní číslo.
 • Obdržíte PIN, který zadáte do systému.
 • Vyplníte registrační formulář.
 • Jakmile dokončíte vyplnění formuláře, klikněte na odeslat žádost.
 • Jakmile bude schválena cílová skupina, do které spadáte, obdržíte na uvedené telefonní číslo PIN 2 k rezervaci do systému Reservatic.

Jak rezervovat termín očkování?

 • Na výše uvedeném odkazu zadáte číslo pojištěnce (občané ČR vyplňují své rodné číslo, cizinci přidělené číslo pojištěnce) a PIN, který jste obdržel emailem a nebo na svůj telefon.
 • Vyberete očkovací místo, následně vyberete datum a čas rezervace.
 • Termín 2. dávky se vytvoří automaticky za 42 dní ve stejný čas.
 • Potvrdíte vytvořenou rezervaci kliknutím na rezervovat a vyčkáte na zobrazení potvrzení o platné rezervaci. Pokud jste vyplnil email, obdržíte potvrzení o platné rezervaci i emailem.
 • Pokud nevyplníte e-mail, nebude Vám doručeno potvrzení o registraci. Informace z potvrzení, které se Vám zobrazí po dokončení rezervace je nutné vytisknout nebo opsat.

Informace k registraci očkování chronických pacientů

 • Váš ošetřující lékař posoudí(il) Váš zdravotní stav a jelikož žijete s onemocněním, které se pojí s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19, poskytl(ne) Vám unikátní kód, pomocí něhož se můžete přihlásit (registrovat) k očkování proti covid-19 na stránce https://crs.mzcr.cz nebo přímo na nemocničních stránkách v sekci „REGISTRACE K OČKOVÁNÍ„. Tam naleznete též informace k procesu registrace a následné rezervace.
 • V přihlašovacím formuláři zaškrtnete políčko „osoba s chronickým onemocněním“ a vyberete si preferované očkovací místo. Prosíme, pokud můžete, zvolte očkovací místo doporučené Vaším lékařem.
 • Kód má omezenou platnost, a to do 30. dubna 2021.
 • UPOZORNĚNÍ – nestačí se pouze registrovat. Při vypsání volných termínů očkovacím centrem, které jste zvolili při registraci, budete obesláni SMS s PIN2 a pomocí něj si teprve rezervujete svůj čas k očkování.
 • Na očkovací místo si prosím přineste průkaz totožnosti a lékařskou zprávu potvrzující Vás zdravotní stav. Nemusí být nově vystavena Vaším lékařem, postačí ta z poslední návštěvy. Bez této zprávy Vám na očkovacím místě nebude umožněno očkování.
 • Kód je určen pouze Vám, nepředávejte ho ani nesdělujte jakékoli jiné osobě. Neoprávněné nakládání s kódem, včetně jeho zveřejnění či poskytnutí neoprávněné osobě, může být postiženo podle zákona.
 • Díky umožnění přednostního očkování zranitelných osob napomůžeme nejen jejich efektivní ochraně, ale též stabilizaci poskytování zdravotních služeb v ČR.

Důležité upozornění

pokud se klient rezervoval na první dávku očkování na konkrétní den a z nějakého důvodu se tento den nemůže dostavit, je nutné aby si tuto rezervaci termínu sám zrušil. Odkaz ke zrušení je přímo v potvrzovacím emailu rezervace. Pokud tak neučiní, nebude znovu vyzván rezervačním systémem k novému termínu očkování

Od 1.6.2021 dochází ke změnám týkajících se elektronických certifikátů souvisejících s onemocněním COVID19. Změna se týká zpřístupnění všech druhů certifikátů zajišťujících prokázání „bezinfekčnosti“ pacienta. K dosavadním certifikátům o očkování, budou nově k dispozici certifikáty o provedeném testu a také certifikáty o prodělaném onemocnění. Od 1.6. budou mít certifikáty nový „evropský“ vzhled a jejich ověřování bude možné také v zemích EU (tato funkce bude dostupná od 1.7.2021). V návaznosti na tuto změnu již nebude Očkovací centrum Nemocnice Tábor, a.s.  tisknout certifikáty o očkování. Zobrazení nebo stažení certifikátu může učinit klient sám, přes výše uvedený odkaz „Stažení certifikátu o očkování“. V případně, že klient nemá možnost stažení/vytištění  certifikátu, lze požádat administrativní pracovnice Očkovacího centra o vytištění. 

 

Informace k rezervačnímu systému

Volné termíny rezervace?

V případě, že Vám systém nenabízí žádný volný termín k rezervaci, je to z důvodu vyčerpání přidělené kapacity očkovací látky pro naše očkovací místo. Jakmile obdržíme další vakcíny, opět uvolníme rezervační kapacity k očkování. Kapacita rezervací bude vždy v maximální výši dle přiděleného počtu očkovacích dávek.

Jak rezervovat termín druhé dávky očkování?

Termín 2. dávky se vytvoří automaticky za 42 dní ve stejný čas.

Jak změnit termín očkování 1. dávky?

Termín očkování můžete změnit pouze telefonicky přes linku 1221 *a nebo kontaktováním očkovacího centra. V případě změny termínu 1. dávky se automaticky změní termín 2. dávky za 42 dní.

Jak změnit termín očkování 2. dávky?

V případě, že požadujete změnit termín 2. dávky  z důvodu nemoci, kontaktujte  očkovací centrum na telefonní lince uvedené níže v kontaktech.

Jak zrušit termín očkování?

Pokud máte uživatelský účet v systému Reservatic, můžete zrušit svou rezervaci na očkování ze svého účtu. Automaticky bude zrušen i termín druhé dávky. Samotný termín druhé dávky zrušit nelze, v případě potřeby změny, kontaktujte 1221 * a nebo očkovací centrum na telefonní lince uvedené níže v kontaktech.

Mohu upravit své osobní údaje při rezervaci?

V rezervačním formuláři je možné dodatečně upravit předvyplněné osobní údaje, nelze upravit pouze číslo pojištěnce (rodné číslo u občanů ČR).

Mohu upravit své osobní údaje v potvrzené rezervaci?

V případě, že došlo k překlepu při vyplňování rezervace, můžete telefonicky požádat 1221 nebo očkovací centrum o úpravu osobních údajů. Nelze upravit pouze číslo pojištěnce.

Kam se mohu obrátit, pokud mám problém s registrací nebo rezervací?

Pro dotazy a pomoc s registrací a rezervací je zřízena infolinka na telefonním čísle 1221 *. Můžete také využít e-mailový kontakt covid-podpora@nakit.cz, který je zasílán na helpdesk. Helpdesk i infolinka jsou provozovány v pracovní dny 8:00 – 19:00 a o víkendech a svátcích 9:00 – 16:30.

*Linka podpory – tel. 1221 může při náběhu systému být přetížena, děkujeme za trpělivost.

Informace hejtmana Martina Kuby k termínům očkování

 

Co Vás čeká na očkovacím místě 

 

Stanoviště 1 – registrace

Po vstupu klienta na OČM je provedeno ztotožnění. Klient předloží doklad totožnosti – občanský průkaz / pas a průkaz pojištěnce.
V čekárně klient od administrativního pracovníka obdrží informační leták o očkování a výtisk Dotazníku před očkováním proti onemocnění COVID-19 (dále jen dotazník před očkováním), který vyplní a podepíše.
Pokud klient přijde v jiný termín či čas, nemůže být očkován a OČM opouští.
Pokud klient splňuje všechny požadavky registrace, postupuje na stanoviště 2.

Stanoviště 2 – vyšetření lékařem

Po registraci na prvním stanovišti pokračuje klient na stanoviště lékaře, které je oddělené od ostatních prostor OČM. Klient lékaři předá vyplněný a podepsaný dotazník před očkováním, popřípadě jej vyplní s lékařem v průběhu odběru anamnézy před samotným očkováním.
Je-li očkování klienta indikováno lékařem, postupuje klient do očkovací místnosti. Pokud lékař vyhodnotí, že je očkování v daný moment kontraindikováno, opouští klient OČM.

 

Stanoviště 3 – aplikace očkovací látky

V očkovací místnosti se klient řídí pokyny očkujícího pracovníka. Po aplikaci očkování postupuje klient do čekárny.

 

Stanoviště 4 – čekárna

V čekárně očkovaný klient vyčká 15 minut pod dohledem pověřeného zdravotníka nebo administrativního pracovníka.

 

Provozní doba

Po – Pá Vždy dle počtu a dostupnosti očkovací látky
So Vždy dle počtu a dostupnosti očkovací látky

Kontakt na administrativní pracovníky 

ockovani.covid19@nemta.cz
 381 60 80 80     381 60 80 83
800 100 450  bezplatná linka Jihočeského kraje pro pomoc s registrací 

 

 

 

Další informační odkazy

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz