Světový den hygieny rukou

Novinky

Světový den hygieny rukou

Nemocnice Tábor, a. s. se jako každý rok připojí ke Světovému dni hygieny rukou, který si se Světovou zdravotnickou organizací pravidelně 5. května připomínáme. Letošní rok se oddělení nemocniční hygieny zaměřilo na osvětovou akci ve školách táborského okresu. Zábavnou formou přinášíme dětem informace o správné hygieně rukou, o přenosu infekčních onemocnění a mají možnost vyzkoušet si správnou techniku hygieny rukou včetně následné kontroly pod UV lampou. Pro ostatní veřejnost jsme ve vstupní hale nemocnice připravili informační tabuli o hygieně rukou a prevenci infekcí. Tisková zpráva zde

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz