19.11. STOP dekubitům

Novinky

19.11. STOP dekubitům

dekubityČtvrtek 19.11.2015 byl vyhlášen jako Světový den dekubitů. Dekubit (proleženina) je poškození kůže nebo tkání kůže způsobené přímým tlakem nebo třecími silami. Dekubity představují problém, se kterým se potýkají zdravotníci na celém světě. V naší nemocnici máme zavedený systém hodnocení rizik vzniku dekubitů, prevence a léčby dekubitů. K prevenci a léčbě využíváme různé typy antidekubitních matrací, moderní polohovací pomůcky a krycí materiály. Na stránkách dekubity.eu naleznete bližší informace.

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz