PERSONÁL TÁBORSKÉ NEMOCNICE SE NEUSTÁLE VZDĚLÁVÁ A TAKÉ VEDE PŘEDNÁŠKY NA RŮZNÁ TÉMATA.

Novinky

PERSONÁL TÁBORSKÉ NEMOCNICE SE NEUSTÁLE VZDĚLÁVÁ A TAKÉ VEDE PŘEDNÁŠKY NA RŮZNÁ TÉMATA.

Tentokrát si připomeneme nedávné konference, kterých se zúčastnil náš podpůrný a paliativní tým

1) Několik našich sestřiček se koncem února zúčastnilo prvního ročníku konference „SESTRY V PALIATIVNÍ PÉČI“.

O více než důstojné zahájení se postarala první dáma Eva Pavlová. Sestrám přišla poděkovat za jejich práci a zároveň za příkladnou péči a inspirativní přístup jednu konkrétní ocenila. Na konferenci byla totiž poprvé udělena cena Cicely Saunders pojmenovaná po zakladatelce moderního hospicového hnutí, známé pro svou houževnatost a osvícený přístup. Proběhlo zde nespočet milých setkání, rozhovorů, 8 hodin nabitých sdílením inspirace, nových poznatků i praktického know-how. Mnoho krásných ohlasů ukázalo, že podobný prostor pro zdravotní sestry, profesi, která hraje v paliativní péči zcela nezastupitelnou roli, tu chyběl a těšíme se na další ročníky.

2) Další konference „PALIATIVNÍ A HOSPICOVÁ PÉČE V JIŽNÍCH ČECHÁCH ANEB PŘED SMRTÍ NEUTEČEŠ“, která je pořádaná Jihočeským krajem, se konala se 6.3.2024 v Českých Budějovicích. Té se také zúčastnila část našeho paliativního týmu a tentokrát dokonce vystoupila i mezi přednášejícími. Tato konference se zaměřuje na téma paliativní a hospicové péče v jižních Čechách. Její myšlenka vychází ze skutečnosti, že všechny formy poskytování paliativní péče mají v systému nabízených služeb Jihočeského kraje své místo.

Péče o klinicky nestabilního pacienta v závěru života vyžaduje dobře koordinovanou, multiprofesní péči, která je podmíněna spoluprací lékařů různých oborů, nelékařských zdravotnických pracovníků, sociálních pracovníků, psychologů, duchovních, dobrovolníků a samozřejmě pacientovy rodiny a blízkých.

Tématem této konference je propojení zdravotních a sociálních služeb v Jihočeském kraji, jejich spolupráce a návaznost. Hlavním smyslem je kvalita života pacienta a jeho prostup systémem služeb a péče.

Jsme velmi pyšní, že se této konference náš paliativní tým zúčastnil, a dokonce 2 z našich kolegů, MUDr. Helena Staňková a pan kaplan Mgr. Václav Mikula, byli i mezi přednášejícími.

Paní doktorka Staňková přednášela na téma „Jak se rodí podpůrný a paliativní tým v Nemocnici Tábor, a.s.“ a pan kaplan Mikula přednášel na téma“ Zapojení kaplana do nemocničního paliativního týmu“.

Moc děkujeme celému týmu za tyto záslužné aktivity a zájem o vzdělávání, vážíme si toho!

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz