Nemocniční hygienik

Novinky

Nemocniční hygienik

epidK 1.září bylo v naší nemocnici zavedeno samostatné oddělení Nemocniční hygienik (dříve součástí infekčního oddělení). Oddělení zajišťuje metodickou, konzultační a dozorovou činnost v oblasti hygieny a epidemiologie. Úkolem oddělení je udržovat bezpečné nemocniční prostředí pro všechny, kteří se v něm pohybují, tzn. pro pacienty, zdravotníky, návštěvníky.

Problematika prevence a kontroly infekcí je definována nejen zákonem č.372/2011 Sb., ale také Doporučením Rady EU 2009/C/01 z 1.června 2009 o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí.

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz