MODERNIZACE PRACOVIŠŤ STERILIZACE NA CENTRÁLNÍCH OPERAČNÍCH SÁLECH

Novinky

MODERNIZACE PRACOVIŠŤ STERILIZACE NA CENTRÁLNÍCH OPERAČNÍCH SÁLECH

Na přelomu dubna a května započala v naší nemocnici rozsáhlá přístrojová modernizaci pracovišť sterilizace na centrálních operačních sálech. Investice ve výši bezmála 18,5 milionů korun je součástí modernizačního projektu financovaného z evropských fondů REACT-EU.
Snahou bylo významné zkvalitnění materiální základny nemocnice a zrychlení předoperační přípravy nástrojového vybavení používaného při operačních výkonech. A to se zdařilo! Na centrálních sálech tak funguje celkem 6 nových parních sterilizátorů a 3 myčky instrumentárií. Zcela nově personálu slouží ultrazvuková čistička a myčka obuvi. Vedle tohoto došlo také k výměně dvou parních a jednoho plazmového sterilizátoru. 
Vše proběhlo pouze s mírným omezením operačních výkonů a za stálého provozu centrálních operačních sálů. Děkujeme managementu operačních sálů i personálu.

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz