Mikulášská návštěva

Novinky

Mikulášská návštěva

Mikuláš se svojí družinou dorazil do táborské nemocnice letos dvakrát. První dužinu tvořili studenti
Střední zdravotnické školy a tu druhou zaměstnanci HITRADIA Faktor. Navštívili nejmladší a nejstarší
pacienty naší nemocnice. Děkujeme a  za rok zase na viděnou…

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz