Metodu FIBROSIS-4 index používanou k hodnocení závažnosti onemocnění jater zavádí nyní v táborské nemocnici na Oddělení klinické biochemie

Novinky

Metodu FIBROSIS-4 index používanou k hodnocení závažnosti onemocnění jater zavádí nyní v táborské nemocnici na Oddělení klinické biochemie

Pole neinvazivní diagnostiky jaterních chorob se neustále dynamicky rozvíjí a objevují se nové technologie i metody a možnosti jejich využití. I naše nemocnice drží krok s trendy a zavádí nyní metodu FIBROSIS – 4 index (FIB-4), který schválila Evropská asociace pro studium jater (EASL) a ČHS ČLS JEP ve svých doporučeních pro klinickou praxi. Konkrétně se tento neinvazivní test používá k hodnocení fibrózního postižení jater a dlouhodobé prognózy u rizikových pacientů. Je to užitečný nástroj pro pacienty s chronickými jaterními onemocněními, jako jsou virové hepatitidy, cholestatické nebo metabolické choroby a nealkoholová tuková choroba jater.
 
Tento index se vypočítává na základě několika krevních parametrů  (AST, ALT, počtu krevních destiček) a věku pacienta. Při jeho hodnocení je třeba zohlednit i další klinický kontext a faktory, které ovlivňují jaterní funkci, jako je alkohol nebo jiná specifická onemocnění.
 
FIB-4 index je snadno dostupná a přínosná metoda pro lékaře, kteří sledují zdraví jater svých pacientů. Použití testu může pomoci lékařům rychleji identifikovat pacienty s pokročilou fibrózou a na základě dalších speciálních vyšetření zahájit vhodnou léčbu nebo pokračovat v jejich sledování.
 
„FIB-4 umožňuje v běžné praxi také stratifikaci řady rizik, od klinických příhod spojených s jaterním onemocněním, přes závažné nežádoucí kardiovaskulární příhody až po hepatocelulární karcinom nebo chronické onemocnění ledvin.“ dodává MUDr. Hana Prokschová, primářka Oddělení klinické biochemie, Nemocnice Tábor, a.s.

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz