Přítomnost třetí osoby při porodu

Novinky

Přítomnost třetí osoby při porodu

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. 16214/2020-1/MIN/KAN, které nabylo účinnosti dne 16.4.2020 v 00:00 hod., umožňuje Nemocnice Tábor a.s. přítomnost třetí osoby při porodu při splnění následujících podmínek:

  • třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti
  • bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami
  • třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem na porodní sál
  • třetí osoba má tělesnou teplotu nedosahující 37,0 C
  • třetí osoba nemá příznaky onemocnění COVID-19
  • třetí osoba používá chirurgickou roušku jako ochranu dýchacích cest

Třetí osoba u porodu

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz