Tablet pro sluchově handicapované

Novinky

Tablet pro sluchově handicapované

Nemocnice Tábor, a.s. se zapojila do projektu „Bezbariérové nemocnice pro neslyšící“

8.7.2014 jsme od zástupce společnosti APPN převzali komunikační tablet, který umožní neslyšícím pacientům komunikovat s lékaři pomocí online tlumočníků. Online tlumočnická služba NONSTOP je založena na tlumočení do znakového jazyka „na dálku“. Tlumočník se nachází na jiném místě než klient, takže je možné jeho tlumočení využít i z druhého konce republiky. Podstatou je možnost přenosu znakového jazyka prostřednictvím webkamery. Sdělení tlumočník přeloží do mluveného jazyka. Tímto způsobem lze tlumočit jak osobní rozhovor neslyšícího s lékařem, tak i telefonický hovor. Projekt pomůže neslyšícím pacientům cítit se v nemocnici lépe a bezpečněji. Usnadní komunikaci lékařského personálu s neslyšícím pacientem a zajistí, že všechny předávané informace budou pro neslyšícího pacienta srozumitelné. Tablet jsme umístili na recepci ve vstupním terminálu, kde je k dispozici všem zdravotnickým pracovníkům i neslyšícím pacientům.

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz