DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ interních oddělení

Novinky

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ interních oddělení

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vás pozvat na 2. ročník této akce, na které bychom vám rádi představili práci
na interním oddělení středně velké nemocnice se spádem 100-110tis. obyvatel, která se nachází v krásném historickém jihočeském městě.
Rádi bychom vám dokázali, že i v naší nemocnici lze provádět zajímavou medicínu a je možné se kvalitně připravit na budoucí samostatnou praxi. Během této akce budete mít možnost seznámit se s prostředím interních oborů, osobně se setkat s mladými lékaři v postgraduální přípravě, zeptat se na jejich zkušenosti a pocity. Budete mít možnost setkat se i se staršími a zkušenějšími kolegy, kteří vás seznámí s některými specializovanými výkony, které se na našich pracovištích provádějí ( implantace kardiostimulátorů, gastroenterologické intervence,..)

 

Termín konání: 17. a 18, duben 2024

Zahájení: zasedací místnost PIO 2. poschodí interního pavilonu 17.4.2024 v 8.00 hod

Podrobný program ke stažení zde:

 

Ubytování: pro zájemce je možno objednat v nemocniční ubytovně u paní Kubešové /petra.kubesova@nemta.cz , mobil: 778111093/

 

Přihlášky: do 12.4.2024  iogkancelar@nemta.cz

Těšíme se na setkání s vámi!

 

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz