Informace pro studenty

Novinky

Informace pro studenty

S platností od 18.5.2020 se ruší povinné testování studentů na covid-19. Před nástupem na odbornou praxi podepíší studenti čestné prohlášení (zde) a odevzdají první den praxe vrchní nebo staniční sestře oddělení

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz