Radiologické dny KARLA CHYLÍKA 2017

Novinky

Radiologické dny KARLA CHYLÍKA 2017

Poslední květnovou sobotu proběhl již 13. ročník kongresu – Radiologické dny Karla Chylíka. Kongres  byl pořádán radiologickým oddělením naší nemocnice ve spolupráci s radiologickým oddělením Nemocnice Na Homolce. Účast byla opět celostátní – 180 posluchačů si mohlo vyslechnout přednášky na téma radiologie břicha a hlavy. Kongres probíhal s garancí radiologické společnosti a lékařské komory. 

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz