Novinky

VZHLEDEM K SOUČASNÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI PLATÍ V NAŠEM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ STÁLE ZÁKAZ NÁVŠTĚV.

Velmi citlivě vnímáme význam návštěv, v současnosti však vstupujeme do kritické fáze vlny epidemie covid-19 a proto musíme, ač neradi, využít kompetence vedení nemocnice zpřísnit celostátní režim návštěv.
Činíme tak pouze a jen pro zajištění maximální bezpečnosti našich pacientů a zaměstnanců.
Děkujeme za pochopení a ujišťujeme Vás, že naše nemocnice povolí návštěvy v první den, kdy to bude medicínsky bezpečné.

Návštěvy jsou v současném režimu povoleny na Dětském oddělení – informace personál oddělení.

Doprovod u porodu je možný za předpokladu: nejsou známky respiračního onemocnění, normální tělesná teplota (bude měřit personál), dodržení hygienických opatření. Využití rodinného pokoje pro maminku s miminkem možné, přítomnost jiné osoby povolena není.

Návštěvu pacienta na jiném oddělení může ve zcela výjimečných případech a na nezbytně nutnou dobu povolit pouze primář oddělení.


Prosím věnujte pozornost následujícím pravidlům:

  • Odložte návštěvu, pokud se cítíte nemocní, především pokud máte některý z příznaků: Kašel, rýma, zvýšená teplota nad 37 °C, bolest v krku, bolesti svalů, ztráta čichu a chuti.
  • Počet návštěvníků a délku návštěvy omezte na minimum
  • Během návštěvy používejte ochranu nosu a úst (roušku)
  • Myjte si pravidelně ruce

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz