PŘESUN LŮŽKOVÉ ČÁSTI INFEKČNÍHO ODDĚLENÍ

Novinky

PŘESUN LŮŽKOVÉ ČÁSTI INFEKČNÍHO ODDĚLENÍ

Vážení pacienti, návštěvníci nemocnice,
z důvodu stavebních úprav dojde k dočasnému přestěhování lůžkové části infekčního oddělení (budova E). Stěhování bude zahájeno v pondělí 21.8.2023. Pacienti vyžadující neodkladnou hospitalizaci budou přemístěny na jiná oddělení naší nemocnice (informace získáte na recepci ve vstupní hale nemocnice). Od 31.8.2023 bude plně fungovat infekční lůžkové oddělení v 5.patře pavilonu interních oborů (budova C). Telefonní čísla zůstávají beze změn. Ambulantní část infekčního oddělení zůstává na současném místě. O nastávající situaci byli informováni praktiční lékaři i Záchranná zdravotnická služba Jihočeského kraje.
Aktuální informace budeme průběžně zveřejňovat na našich webových stránkách a FB.
Děkuje za pochopení, trpělivost a vstřícnost!

 

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz