Operace sentinelové uzliny u zhoubných nádorů prsu

Novinky

Operace sentinelové uzliny u zhoubných nádorů prsu

Chirurgické oddělení Nemocnice Tábor a.s. v průběhu podzimu 2014 zavádí do léčebné praxe novou operační metodu u pacientek se zhoubným nádorem prsu.

Jedná se o operační odstranění pouze jedné mízní – tzv. sentinelové neboli strážní uzliny /první uzlina, která bývá napadena nádorem/ v oblasti zpravidla podpažní jamky. která je před samotným operačním výkonem označená speciální látkou aplikovanou na odd. nukleární medicíny v Nemocnici České Budějovice do oblasti zhoubného nádoru prsu. Tato látka se v krátké době zachytává jako případné předchozí metastázy v první – sentinelové mízní uzlině. Aplikovanou radionuklidovou látku v uzlině vyhledáme pomocí speciálního přístroje, tzv. gamasondy – scintigrafické kamery, kterou nemocnice v nedávné době zakoupila.

Toto zařízení detekuje minimální radioaktivitu kumulovanou v sentinelové uzlině. Po nalézení této uzliny ji operačně odstraníme a odešleme na podrobné urgentní histopatologické vyšetření v naší nemocnici. Pokud tato uzlina neobsahuje nádorové buňky – metastázy, již nemusíme, tak jako dříve, odstraňovat většinu mízních uzlin v podpaží.Toto odstranění mělo a má za následek u nemalého procenta pacientek dlouhodobé nežádoucí následky – např. omezení pohybu v rameni, změnu citlivosti horní končetiny, bolestí či otoků celé horní končetiny.

Při prokázání metastázy v sentinelové uzliny jsme nucení provést odstranění ostatních lymphatických uzlin.

O vhodnosti výše uvedeného postupu rozhodne specialista individuálně na základě klinického vyšetření a provedených předchozích předoperačních vyšetřeních.

Samotné operaci sentinelové uliny předchází chirurgické odstranění zhoubného nádoru prsu jeho snesením. Za příznivých okolností, zejména u malých nádorů, odstraňujeme jen část prsu s tumorem a lemem okolní zdravé tkáně – tvz. prs šetřící výkon.

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz