Ebola – informace pro cestující osoby

Novinky

Ebola – informace pro cestující osoby

 

Informace pro cestovatele do rizikových oblastí týkající se onemocnění Ebolou

Co je Ebola?

Horečka Ebola je vzácné závažné onemocnění, končící často smrtí, které je způsobeno virem

Ebola.

Virus se přenáší přímým kontaktem s krví nebo jinými tělesnými tekutinami (např. slinami,

močí, zvratky) nakažené osoby, zemřelé nebo živé. Přenos je možný i při nechráněném

pohlavním styku s osobou, která onemocnění prodělala, během až sedmi týdnů po jejím

vyléčení.

Nakazit se virem Ebola je možné i při přímém kontaktu s krví nebo jinými tělesnými

tekutinami infikovaných volně žijících zvířat, uhynulých či živých, například opic, lesních

antilop a netopýrů.

Dva až 21 dnů po nákaze virem Ebola se mohou náhle objevit horečky, svalové bolesti,

slabost, bolesti hlavy a bolesti v krku.

Další stadium nemoci je provázeno zvracením, průjmem, vyrážkou a selháním funkce jater a

ledvin. U některých nemocných se objevuje rovněž vnitřní a vnější krvácení a selhání více

orgánů.

Proti tomuto onemocnění není k dispozici žádná licencovaná vakcína ani ověřená léčba.

Riziko nákazy virem Ebola a jak se mu vyhnout

I v případě, že žijete v oblasti zasažené virem Ebola nebo jste do takové oblasti cestovali, je

riziko nákazy tímto virem velice malé; riziko existuje, pouze pokud jste přišli do přímého

styku s tělesnými tekutinami živé či zemřelé nakažené osoby nebo živého či uhynulého

nakaženého zvířete. Kontaktem s tělesnými tekutinami se rozumí také nechráněný pohlavní

styk s osobou, která onemocnění prodělala, během až sedmi týdnů po jejím vyléčení.

K přenosu viru Ebola nedochází při náhodném kontaktu na veřejných místech s lidmi, kteří

nejeví známky nákazy. Virem Ebola se nelze nakazit při manipulaci s penězi, potravinami

nebo v plaveckém bazénu. Komáři tento virus nepřenášejí. Virus Ebola se na rozdíl od viru

chřipky nešíří vzduchem.

Virus Ebola může být snadno zneškodněn mýdlem, bělidlem, slunečním zářením, vysokou

teplotou nebo sušením. Pokud se oblečení kontaminované tělesnými tekutinami vypere v

pračce, virus Ebola se zničí. Na povrchu, který je vystaven slunci nebo prošel sušením, tento

virus přežívá pouze krátkou dobu, delší dobu přežívá na krví potřísněném oděvu. Riziko

přenosu Eboly představuje kontakt s kontaminovanými nástroji nebo materiály ve

zdravotnických zařízeních, kde nejsou prováděny řádné kontroly infekce.

Ohnisko horečky Ebola v roce 2014

V současnosti se ohnisko horečky Ebola nachází v Guineji, Libérii, Sierra Leone a Nigérii.

Níže uvedené informace jsou určeny pro osoby, které cestují do zasažených oblastí, nebo z

nich přijíždějí. Jedná se o doplnění preventivních opatření, doporučovaných klinikami

cestovní medicíny pro cestování po této části Afriky.

Informace pro osoby cestující do Guineje nebo Libérie, Sierra Leone a Nigérie

I když riziko, že přijdete do styku s virem Ebola, je velice malé, je rozumné se vyvarovat

nezbytného cestování do postižených zemí. V případě cesty do postižených zemí, následující

preventivní opatření by měla vyloučit riziko nákazy:

  • vyhněte se přímému kontaktu s krví nebo tělesnými tekutinami nakažených osob

nebo těl zemřelých a s předměty, které mohou být kontaminovány,

  • vyhněte se kontaktu s volně žijícími zvířaty, živými či mrtvými a konzumaci

masa pocházejícího z buše,

  • vyhněte se nechráněnému pohlavnímu styku,
  • vyhněte se lokalitám, které mohou být osídleny netopýry, jako jsou jeskyně,

izolované kryty, doly,

  • pravidelně si myjte ruce za použití mýdla a dezinfekčních prostředků.

Měli byste si uvědomit, že ve zdravotnických zařízeních je zvýšené riziko infikování. Proto je

třeba opatrnosti:

  • zjistit vhodné místní zdravotnické zařízení, prostřednictvím místních

obchodních kontaktů, přátel nebo příbuzných,

  • zajistit, že v případě jakéhokoli onemocnění nebo nehody je lékařský převoz

pokryt cestovním pojištěním z důvodu omezení expozice v místních

zdravotnických zařízeních.

Informace pro osoby přijíždějící z Guineje, Libérie, Sierra Leone a Nigérie

Riziko, že jste přišli do styku s virem Ebola, je velice malé. Avšak:

pokud v průběhu několika týdnů po odjezdu z tropické oblasti dostanete horečku, objeví se

nevysvětlitelná únava, průjem nebo jakýkoli jiný vážné příznaky (např. zvracení, neobjasněné

krvácení, silné bolesti hlavy), je třeba:

  • urychleně vyhledat lékařskou pomoc a přitom informovat o oblastech, v nichž

jste pobývali, protože příčinou může být některá infekce, například malárie, která

vyžaduje okamžité vyšetření a léčbu.

Pokud jste přišli do přímého styku s jakoukoliv tělesnou tekutinou živé či zemřelé nakažené

osoby nebo živého či uhynulého nakaženého zvířete, pokud došlo k nechráněnému

pohlavnímu styku s vyléčeným pacientem, je třeba:

  • urychleně vyhledat lékařskou pomoc a přitom informovat o oblastech, v nichž

jste pobývali,

  • před návštěvou lékaře telefonicky kontaktovat příslušné zdravotnické zařízení,

aby při vašem příjmu mohl zdravotnický personál použít vhodné ochranné prostředky.

Prosím, uvědomte si, že Světová zdravotnická organizace doporučila postiženým státům

provádět výstupní zdravotní kontroly (exit screening) u nejasných onemocnění

shodných s potenciální infekcí virem Ebola a že EVD (Ebola virus disease) případy nebo

kontakty s EVD nesmí podniknout mezinárodní cestu, pokud cesta není součástí řádné

lékařské evakuace.

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz