Volby do poslanecké sněmovny PČR

Novinky

Volby do poslanecké sněmovny PČR

Ve dnech 20. a 21.října 2017 se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V této souvislosti vzniká povinnost zdravotnickým zařízením zajistit zdárný a klidný průběh voleb pro občany, kteří z důvodu hospitalizace nemohou uplatnit svoje volební právo v místě trvalého pobytu a chtějí se voleb účastnit ve volebním okrsku, ve kterém se zdravotnické zařízení nalézá. Podmínky pro možnost volby v našem zdravotnickém zařízení níže. Při přijetí k hospitalizaci informace získáte od zdravotnického personálu.
Volby do Poslanecké sněmovny ČR 2017 20.-21.10. – informace pro pacienty

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz