Nasloucháme neslyšícím

Novinky

Nasloucháme neslyšícím

V naší nemocnici proběhl workshop o neslyšících. Cílem bylo propojení světa slyšících a neslyšících. Pracovnice „Tichého světa“, což je organizace, která již  jedenáct let pomáhá neslyšícím v ČR, nám přiblížily svět neslyšících. Seminář byl velmi interaktivní – znakový jazyk, prstovou abecedu i odezírání  si mohly „sestřičky“ prakticky vyzkoušet, naučily se pár užitečných znaků pro komunikaci s neslyšícím pacientem. Poděkování patří neslyšící lektorce Markétě Maradové a jejím dvěma kolegyním.

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz