Informace k testování žáků po provedeném antigenním testování 22. a 29.11.2021

Novinky

Informace k testování žáků po provedeném antigenním testování 22. a 29.11.2021

Vážení spoluobčané,
na dny 22.11. a 29.11.2021 je naplánováno celoplošné testování žáků základních škol a studentů středních škol a učilišť antigenními testy.
Pro ty, kteří vyjdou z těchto testů pozitivní má Nemocnice Tábor, a.s. ve svém odběrovém centru připravenou kapacitu ihned na oba příslušná data.
Tito žáci a studenti si nepotřebují na 22. ani 29.11.2021 rezervovat čas v objednávkovém systému „reservatic“. Budou odebráni napřímo.
!! Nezapomeňte však, že je potřeba mít dopředu vystavenou žádanku od svého praktického lékaře. Tuto žádanku vám nikdo v nemocnici nevystaví.
V pondělí 22. a 29.11.2021 bude odběrový tým posílen o další pracovníky a bude odebírat až do 17.00 hodin.
Testování žáků a studentů v jiných dnech již podléhá rezervaci času přes objednávkový systém.
Tím, že se žáci a studenti budou testovat bez rezervovaného času bude pravděpodobně docházet k delším čekacím časům na provedení testu.
Mějte, prosím, trpělivost. S organizací před odběrovým centrem nám bude pomáhat Městská policie Tábor.
Věřím, že celou mimořádnou situaci zvládneme.
Za vedení nemocnice Ivo Houška

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz