Doporučení pro pacienty a návštěvy

Novinky

Doporučení pro pacienty a návštěvy

Vážení pacienti a návštěvníci našeho zdravotnického zařízení,
z důvodu zhoršující se epidemiologické situace a současného nárůstu pozitivních případů onemocnění COVID 19 a na základě doporučení KHS Jihočeského kraje přistupujeme k následujícím doporučením:

  • před návštěvou nemocnice (vyšetření, návštěva lékaře…) proveďte hygienickou dezinfekci rukou
    dodržujte objednací časy, tím zkrátíte dobu čekání před ambulancí
  • z preventivních důvodů použijte ochranu dýchacích cest (nejlépe respirátor FFP2)

Doporučení pro návštěvy pacientů na lůžkovém oddělení:

  • před vstupem na oddělení proveďte hygienickou dezinfekci rukou
  • používejte ochranu dýchacích cest (nejlépe respirátor FFP2)
  • odložte návštěvu, pokud máte příznaky respiračního onemocnění nebo jste se vrátili ze zahraničí
  • respektujte a dodržujte pokyny ošetřujícího personálu
  • v případě potřeby použijte všechny doporučené ochranné prostředky (izolace pacienta)

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz