Poděkování

Novinky

Poděkování

Vážení zaměstnanci,
rádi bychom poděkovali  Vám zdravotníkům za veliké úsilí, které v této nelehké době denně vynakládáte při péči o pacienty. V době, kdy je zejména péče o pacienty s onemocněním COVID-19 zvláště náročná.
Poděkování patří bezesporu i všem nezdravotnickým pracovníkům, kteří se podílejí na zajištění běžného chodu celé nemocnice.

Vážíme si Vaší ochoty a obětavé práce, kterou v současné době pandemie koronaviru vykonáváte při nařízených opatřeních v daleko přísnějších podmínkách a s daleko větším fyzickým i psychickým vypětím.
DĚKUJEME
Vedení Nemocnice a členové Dozorčí rady

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz