DIABETOLOGIE

Novinky

DIABETOLOGIE

Na devět desítek zájemců využilo v rámci Světového dne diabetu možnost nechat si změřit hladinu glukózy v krvi. Protože k diabetu se často přidružuje také vysoký krevní tlak, tak studenti SZŠ, kterým tímto děkujeme, také „měřili“.
Pozor! Cukrovka na svém počátku nebolí, ale může postupně vést ke zhoršení zdravotního stavu. Proto dbejte na svůj životní styl.
V rámci naší diabetologické ambulance poskytujeme dispenzární a konsiliární péči o pacienty s cukrovkou a dalšími metabolickými chorobami včetně dietní instruktáže a poskytování pomůcek pro diabetiky.

 

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz