PODĚKOVÁNÍ – Gynekologicko-porodnické oddělení – změna na pozici vrchní a staniční sestry

Novinky

PODĚKOVÁNÍ – Gynekologicko-porodnické oddělení – změna na pozici vrchní a staniční sestry

Krásný den vám všem,

dovolte mi touto cestou, prosím, poděkovat paní Janě Nutilové za dlouhých 32 let svého života v roli vrchní sestry, které položila na oltář fungujícího gynekologicko-porodnického oddělení. Nadále však podporuje naše řady coby staniční sestra porodních sálů. Budiž nám její práce inspirací i motivací! Přejeme hodně zdraví, radosti a spokojenosti v osobním životě a na ten profesní jen krásné vzpomínky! Děkujeme!

Štafetu vrchní sestry přebírá dosavadní staniční sestra oddělení rizikového těhotenství a šestinedělí, paní Mgr. Jana Netolická, přivítejme jí a popřejme v nové funkci hodně zdarů, jen správná rozhodnutí a především spokojenost! Nechť od 1.6.2024 startuje minimálně stejně úspěšnou profesní dráhu jako její předchůdkyně.

S pozdravem Vám všem a s velkým díky oběma jmenovaným,

prim. MUDr. Štěpán Hájek, gynekologicko-porodnické oddělení

S uctivým poděkováním a přáním všeho nejlepšího se přidává i vedení a celý kolektiv táborské nemocnice.

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz