DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO MEDIKY

Novinky

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO MEDIKY

Na konci září proběhl v naší nemocnici první ročník „DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO MEDIKY“ na interních odděleních.
Ve dvou dnech jsme studenty nechali poznat život řadových sekundářů na lůžkových stanicích, předvedli jsme jim některé z našich kardiostimulačních zákroků, ​přizvali je k černošedým obrazům echokardiografie, mohli si vyzkoušet vybrané základní vyšetřovací a terapeutické metody, navštívili i naše moderní skiaskopické pracoviště. Čas byl také na neformální posezení nad kávou a debatě o začátcích lékařské práce po medicíně.
Děkujeme za účast a děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a studentům se věnovali.

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz