POVOLENÍ NÁVŠTĚV

Novinky

POVOLENÍ NÁVŠTĚV

PRAVIDLA NÁVŠTĚV

 

Od 8.6.2021 jsou pro návštěvy ve zdravotnickém zařízení stanoveny následující pravidla s ohledem na nutnost zajistit bezpečí pacientů:

 • Všichni návštěvníci musí být bez příznaků onemocnění, nařízené karantény či izolace
 • Doba návštěv denně od 15:00 – 17:00 (výjimky schvaluje primář či vrchní sestra oddělení)
 • Maximálně 2 osoby k lůžku na 15 minut
 • Během návštěvy používejte respirátor FFP2/KN95 (s výjimkou dětí).
 • Na vícelůžkovém pokoji musí mít ochranu dýchacích cest všechny návštěvy i pacienti
 • Při vstupu a odchodu provést dezinfekci rukou

 

Návštěvy se musí prokázat dokladem:

 1. Negativní PCR test ne starší 7 dnů
 2. Negativní POC antigenní test ne starší 72 hodin
 3. Doklad o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech
 4. Doklad o očkování proti COVID-19 pokud a) od aplikace samotné první dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo 22 až 90 dní, nebo b) pokud byla aplikována druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky uplynulo 22 dní až 9 měsíců, nebo c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.
 5. Podstoupení preventivního antigenního testu pro sebetestování nebo k použití laickou osobou s negativním výsledkem na místě
 6. Potvrzení od zaměstnavatele nebo čestné prohlášení osoby nebo zákonného zástupce o absolvování povinného antigenního testování zaměstnanců nebo ve škole nejdéle před 72 hod

plné znění mimořádného opatření MZ k návštěvám ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb ZDE

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz