Radiologické oddělení

oddělení

Výpočetní tomografie (CT)

Co je výpočetní tomografie?

Vyšetření výpočetní tomografií (dále CT) je moderní zobrazovací metoda, která využívá prozáření lidského těla Rentgenovými paprsky k vytvoření obrazů lidského těla. Vzniká vrstvové zobrazení, které dovoluje posuzovat změny ve vnitřních orgánech.

CT pracoviště

CT pracoviště se nachází na konci chodby našeho oddělení. Naše oddělení je vybaveno přístrojem Aquilion 16 od firmy Toshiba, který byl instalován v březnu 2009.

Provoz CT pracoviště pro objednané pacienty je: 7.15 – 10.00 a 11.30 – 13.45
Pro urgentní případy je pracoviště otevřeno nepřetržitě.

Celotělové multislice systémy počítačové tomografie nejvyšší třídy řady Aqulion TOSHIBA jsou vícevrstvé vysoce výkonné CT RTG skenery s možností akvizice v 16-ti vrstvách současně s 0,5 sekundovým skenovacím časem pro plnou rotaci a s lineárním pohonem gantry. Možnost skenování více tomovrstev za sekundu přináší zřetelné zkrácení akviziční doby daného objemu, zlepšení prostorového rozlišení v Z-ovém směru, snížení pacientské dávky.

Indikace (kdy se má CT vyšetření provést):

Vzhledem k poměrně velké zátěži zářením, je CT indikováno většinou až jako doplňující vyšetření, které by mělo pomoci při nejasném nálezu na ultrazvukovém vyšetření nebo klasickém RTG snímku. CT je velmi vhodné pro detailní posouzení kostí i plicní struktury, kde ultrazvuk nelze použít.
V akutních (neodkladných) indikacích používáme CT především pro zobrazování hlavy – mozku při cévních mozkových příhodách a úrazech hlavy, neboť velmi dobře zobrazí nitrolební krvácení. Spolehlivě zobrazí i úrazové změny orgánů hrudníku, břicha, pánve i zlomeniny kostí.

Další důležitou akutní indikací CT vyšetření je podezření na choroby aorty (srdečnice), jako je výduť nebo dissekce (odtržení výstelky) aorty.
CT angiografie (vyšetření cév pomocí CT) se používá především pro zobrazení velkých tepen (aorty, ledvinné tepny, pánevní tepny, krkavice) a také pro zobrazení mozkových tepen. V některých případech může zcela nahradit klasické angiografické vyšetření.

Kontraindikace (kdy se nesmí CT vyšetření provést):

Nativní vyšetření (tj. vyšetření bez použití kontrastní látky):

Je v indikovaných případech možno provést kdykoli, relativní kontraindikací je těhotenství (lze provést jen v případě ohrožení života).

b) Vyšetření s kontrastní látkou:

Vyšetření nesmí být provedeno u pacientů alergických na jodové kontrastní látky.
Před a po vyšetření jodovou kontrastní látkou je třeba vysadit léky obsahující METFORMIN, které se používají k léčbě cukrovky. Pacient nesmí lék užívat 1–2 dny před vyšetření, v den vyšetření a 1 den po vyšetření. Lék se vysazuje z důvodů hrozící nefropatie. Seznam léku je uveden v seznamu, který je umístěn níže na této stránce.

V následujících stavech může být vyšetření provedeno pouze v mimořádných případech (vitální indikace – vyšetření je nutno provést pro záchranu života pacienta) a za mimořádných opatření specifických pro daný případ (rozšířená antialergická příprava, asistence anesteziologa, zajištění hemodialýzy atd.):

  • Gravidita.
  • Těžké formy polyvalentní alergie.
  • Renální insuficience (porucha funkce ledvin).
  • Neléčená nekorigovaná hypertyreóza (zvýšená funkce štítné žlázy).
  • Feochromocytom (nádor produkující katecholaminy).

Před vyšetřením je nutno cíleně pátrat a vyloučit či potvrdit přítomnost kontraindikací. Každý pacient je ošetřujícím lékařem poučen o rizicích nitrožilního podání kontrastní látky a v případě jejího předpokládaného podání během CT vyšetření si ošetřující lékař vyžádá a spolupodepíše pacientův písemný informovaný souhlas s jejím nitrožilním podáním. Při relativních kontraindikacích je nutno zvážit poměr rizika a zisku vyšetření.

Příprava před vyšetřením

V případě vyšetření s kontrastní látkou se kvyšetření se dostavte nalačno (min. čtyři hodiny před vyšetřením pít pouze malé množství tekutiny – 100 ml/hod, ne kávu a alkohol). Je-li prováděno cílené vyšetření trávicího traktu (tenké a tlusté střevo), je nutná důkladnější příprava (vyprázdnění střeva) dle pokynů ošetřujícího lékaře, který vyšetření objednává. Další nutná příprava pak bude provedena v den vyšetření dle pokynů vyšetřujícího lékaře (radiologa). V případě, že trpíte alergií na jakékoli látky (včetně pylové alergie či bodnutí hmyzem), upozorněte na to předem Vašeho ošetřujícího lékaře i personál CT pracoviště. Velmi důležité je informovat ošetřujícího lékaře i personál CT pracoviště, zda jste v minulosti neprodělal/a alergickou reakci na nitrožilní podání jodové kontrastní látky, a to nejen při CT vyšetření, ale i při vyšetření cév (angiografie a flebografie) nebo ledvin (vylučovací urografie). Dále sdělte personálu CT pracoviště, zda trpíte poruchou funkce ledvin, bronchiálním astmatem či zeleným očním zákalem. Radiolog zvažuje nutnost nitrožilního podání kontrastní látky, případně doporučí preventivní podání léků k vyloučení možných komplikací spojených s nitrožilním podáním kontrastní látky.

Průběh vyšetření

Vyšetření se provádí vleže na speciálním vyšetřovacím lůžku, které je součástí CT přístroje. Vyšetření se může provádět bez nutnosti podání kontrastní látky a jakákoli příprava ani zajištění nitrožilního přístupu není nutné. V případě nutnosti podání kontrastní látky je zajištěn nitrožilní přístup zpravidla na paži (obdobný vpich jako při odběru krve). Během a bezprostředně po nitrožilním podání se u Vás mohou vyskytnout průvodní jevy kontrastní látky, zejména pocit tepla po těle, ojediněle se může dostavit nevolnost či bušení srdce. Tyto pocity za krátkou dobu odezní.

Rizika a možné komplikace výkonu

Případnou závažnou komplikací jsou projevy tzv. alergická reakce, ke kterým může dojít, přestože jste se s nimi ještě nesetkal/a a byl/a jste již jodovou kontrastní látkou vyšetřován/a. Při podávání moderních, tzv. neionických kontrastních látek, však k závažnějším komplikacím dochází výjimečně. Rozpoznání i způsob léčby těchto komplikací závisí na závažnosti alergické reakce a personál CT pracoviště je na ně připraven.

Počet provedených CT vyšetření na našem oddělení:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
5025 5422 6721 6440 6622 7148 8428 8846 8949 8544 8396

Ukázky snímků CT vyšetření:

CT

CT břicha po aplikaci kontrastní látky intravenózně

CT2

CT mozku – normální nález

CT3

CT břicha – rekonstrukce v čelní rovině

CT4

CT plic – nádor v pravém horním laloku plíce

CT5

3D rekonstrukce zápěstí – tříštivá zlomenina kosti vřetení a odlomení bodcovitého výběžku kosti loketní

CT6

CT angiografie mozkových tepen – výduť na přední mozkové tepně

CT7

CT angiografie tepen břicha a pánve

CT8

CT břicha a pánve – 3D rekonstrukce skeletu

CT9

CT hrudní a břišní aorty – 3D rekonstrukce

CT10

CT hlavy – 3D rekonstrukce lebky

CT11

CT hlavy – 3D rekonstrukce lebky

CT12

CT hlavy – 3D rekonstrukce lebky

CT13

CT hlavy – 3D rekonstrukce lebky

CT14

CT hlavy – 3D rekonstrukce lebky

 

kancelář 381 607 201

rdg@nemta.cz

Zobrazit na mapě