Radiologické oddělení

oddělení

Skiaskopická vyšetření

Co je skiaskopie?

Jedná se o radiologickou vyšetřovací metodu, která pomocí rentgenového záření umožňuje zobrazení lidského těla v reálném čase. Využívá se především k zobrazení trávící trubice (jícnu, žaludku, dvanácterníku, tenkého a tlustého střeva), zobrazení žlučového stromu (ERCP), zobrazení ostatních dutých orgánů – na našem pracovišti zejména močového měchýře a vývodných cest močových, dále páteřního kanálu či některých patologií (píštěle…) apod. Orgány jsou zobrazovány pomocí kontrastní látky, která zabraňuje průchodu rentgenového záření.

Pracoviště skiaskopie

Naše oddělení je vybaveno přístrojem Multidiagnost Eleva od firmy Philips. Tento přístroj byl na naše oddělení instalován v roce 2006.

AAA_0892

Skiaskopická stěna

Příprava pacienta

Některá vyšetření vyžadují speciální přípravu (často cca. 1 den před vyšetřením a v den vyšetření). Povinnost informovat pacienta má ošetřující lékař, který ho na vyšetření odesílá. Zejména ženy v reprodukčním věku musí být upozorněny na možnost ozáření v oblasti pánve a také plodu – těhotné ženy bývají tímto způsobem vyšetřeny pouze z vitální indikace, a to velmi vzácně!!!

Pacient je povinen informovat lékaře o případné alergii (lékové, potravinové či jiné), užívaných lécích a o předchozích chirurgických zákrocích (zejména pokud se týkají vyšetřované oblasti).

Průběh vyšetření

Vyšetření lze provádět ve většině případů ambulantně. Celková délka vyšetření je cca 15 minut, u některých specializovaných vyšetření (pasáž) může být celkově i několik hodin (tuto dobu ale pacient netráví na vyšetřovně).
Vyšetření provádí erudovaný lékař – radiolog, ve většině případů ve spolupráci s radiologickým asistentem.
Jak je napsáno výše, nejčastější využití skiaskopie je při vyšetření trávicí trubice. Pro její zobrazení je nutné podání kontrastní látky. Nejčastější kontrastní látkou je baryová suspenze, která má různou hustotu, dle vyšetřované oblasti, má bílou barvu a chuť podobnou křídě, ve většině případů pro komfort pacienta doplněnou různými, převážně ovocnými příchutěmi. Při vyšetření se navíc používá plyn pro dosažení tzv. dvojího kontrastu – přímo aplikovaný při vyšetření tlustého střeva.

Vyšetření polykacího aktu, jícnu, žaludku, dvanácterníku a pasáž tenkým střevem

Jedná se o šetrnou metodu sloužící k diagnostice chorobných změn horní části trávicí trubice.

Kontrastní látka se pije ústy, vyšetření se provádí vestoje a vleže, průchod kontrastní látky lékař sleduje na monitoru a zachycuje na snímcích.

Příprava na vyšetření:

 • Od večera nejíst, nepít a nekouřit.
 • Ráno před vyšetřením neužívat žádné léky.
 • Po dobu pasáže tenkým střevem nejíst, nepít a nekouřit, při dalších kontrolách se řídit pokyny lékaře radiodiagnostického oddělení.

Rizika:

 • alergické reakce
 • vdechnutí kontrastní látky
 • zácpa
 • radiační zátěž

Specializované vyšetření tenkého střeva – enteroklýza

Jedná se o vyšetření cílené na tenké střevo, nejčastější indikací jsou záněty tenkého střeva, zejm. Crohnova choroba, pooperační stavy, poruchy pasáže střevem.

Před vyšetřením je ústy do žaludku a dvanácterníku zavedena tenká hadička, kterou se pak podává kontrastní látka. K minimalizaci nepříjemných pocitů při zavádění hadičky je pacientovi do dutiny ústní a krku nastříkán sprej s místním anestetikem.

Celková doba vyšetření je cca 30–90 minut.

Příprava na vyšetření:

 • čtyři dny před vyšetřením nejíst potraviny, které obsahují zrníčka a slupky (např. rybíz, hroznové víno, kiwi, papriky, rajská jablka, zelí, luštěniny, celozrnné pečivo)
 • den před vyšetřením pacient smí snídat, k obědu pouze polévku, ale už nevečeří. Pije – minerálky (raději neperlivé), vynechat kávu, černý čaj, mléko, čaj pouze ovocný nebo bylinkový.
 • den před vyšetřením vypít 3 l Fortrans roztoku. Začít popíjet v 16 hodin a pít rychlostí jeden litr za hodinu.
 • dvě hodiny před vyšetřením již nic nepít.

Rizika:

 • alergická reakce
 • radiační zátěž

Po vyšetření může mít pacient řídkou až průjmovitou stolici způsobenou podanou metylcelulosou.

skiaskopie 1

Skiaskopické vyšetření žaludku

skiaskopie 2

Pasáž tenkým střevem – kontrastní látkou naplněn žaludek a celé tenké střevo

skiaskopie 3

Pasáž střevem – kontrastní látkou naplněný vzestupný,příčný tračník a apendix

Vyšetření tlustého střeva – irrigografie

Vyšetření tlustého střeva, při kterém se zjišťují změny zánětlivé či nádorové, divertikulární onemocnění, při chronických průjmech apod.

Kontrastní látka je podána do tlustého střeva rektální rourkou zavedenou konečníkem, ve většině případů s následnou insuflací (přifouknutím) vzduchu pro získání dvojího kontrastu – může být pociťováno jako tlak v břiše, bývá ovšem dobře snášen. Pro získání dokonalého obrazu a dostatečného naplnění střeva je nutné pacienta polohovat, proto vyšetření vyžaduje dostatečnou spolupráci pacienta.

Celková doba vyšetření je 20–60 minut.

Příprava na vyšetření:

 • čtyři dny před vyšetřením nejíst potraviny, které obsahují zrníčka a slupky (např. rybíz, hroznové víno, kiwi, papriky, rajská jablka, zelí, luštěniny, celozrnné pečivo)
 • den před vyšetřením pacient smí snídat, k obědu pouze polévku, ale už nevečeří. Pije – minerálky raději neperlivé), vynechat kávu, černý čaj, mléko, čaj pouze ovocný nebo bylinkový.
 • den před vyšetřením vypít 3 l Fortrans roztoku. Začít popíjet v 16 hodin a pít rychlostí 1 litr za hodinu.
 • dvě hodiny před vyšetřením již nic nepít.

Rizika:

 • radiační zátěž (nutné zvážit indikaci u žen ve fertilním věku)
 • velmi vzácně možná perforace střeva

V současné době jsou obě tato vyšetření zčásti nahrazeny vyšetřením na CT – CT enterografií a CT kolografií.

skiaskopie 4

Enteroklýza

Vylučovací urografie (VUG, IVU)

Vyšetření sloužící k zobrazení vývodných cest močových – močovodů a močového měchýře. Nejčastěji se využívá při diagnostice močových kamenů.

K vyšetření se používá jódová kontrastní látka, která je aplikována do žíly, vychytána ledvinami a vyloučena spolu s močí – zobrazí se vývodné cesty močové.

Pacient při vyšetření leží na zádech, je provedeno několik snímků v určitých časových intervalech.

Celé vyšetření trvá cca 40 minut. Při poruše funkce ledvin může vyšetření trvat až několik hodin – během této doby smí pacient opustit vyšetřovnu.

Příprava na vyšetření:

 • dva dny před vyšetřením nutno omezit dráždivá jídla, nepít alkohol a černou kávu. Nejíst potraviny, které obsahují zrníčka a slupky (např. rybíz, hroznové víno, kiwi, papriky, rajská jablka, zelí, luštěniny, celozrnné pečivo).
 • den před vyšetřením pít Šaratici, až do dosažení řídké stolice
 • k obědu polévku, k večeři čaj a suchý rohlík
 • čtyři hodiny před výkonem omezit perorální příjem pouze na čiré tekutiny v malém množství (100 ml/hod.), nepřijímat již žádnou pevnou stravu a nekouřit
 • u žen v době menstruace se toto vyšetření neprovádí

Rizika:

 • alergická reakce na kontrastní látku
 • radiační zátěž
 skiaskopie 5

Vyšetření močové trubice a močového měchýře – cystografie a uretrografie

Tyto vyšetření slouží k diagnostice onemocnění močové trubice a močového měchýře – nejčastěji zúžení močové trubice. U dětí se vyšetření provádí k vyloučení vesikoureterálního refluxu.

Vyšetření provádíme ve spolupráci s urologem, popř. dětským lékařem.

Kontrastní látka je hadičkou (cévkou) aplikována do močového měchýře či močové trubice. Po naplnění močového měchýře se zpravidla pacient vymočí za rtg kontroly.

Doba vyšetření je asi 30 min.

Příprava před vyšetřením není nutná.

Fistulografie – zobrazení píštělí

Jedná se o vyšetřovací metodu k upřesnění průběhu a lokalizace píštělí.

Píštěl je nasondována tenkou tupou jehlou, poté naplněna kontrastní látkou je provedena obrazová dokumentace.

Doba vyšetření cca 30 min.

Příprava před vyšetřením není nutná.

 Ukázka snímku z ERCP:

ukázka snímku z ERCP

kancelář 381 607 201

rdg@nemta.cz

Zobrazit na mapě