Radiologické oddělení

oddělení

Ultrazvuk - sonografie

Co je ultrazvuk – sonografie?

Diagnostický ultrazvuk je zavedená a efektivní neinvazívní zobrazovací metoda, která využívá ultrazvukového vlnění s vysokou frekvencí pro anatomické zobrazení tkání a orgánů ve vyšetřované oblasti lidského těla.
Dopplerovské ultrazvukové vyšetření navíc umožňuje kvalitativně i kvantitativně posoudit nález na cévním řečišti, zejména zhodnotit přítomnost uzávěrů cév či posoudit stupeň jejich zúžení.
Desítky let zkušeností s diagnostickým ultrazvukem potvrdily, že se jedná o bezpečnou a efektivní zobrazovací metodu.
Diagnostická informace je získána zachycením, zpracováním a zobrazením ultrazvukových signálů, odražených od tkáňových rozhraní.

Je ultrazvuk – sonografie zdraví školivý?

Do současnosti nebyly prokázány žádné škodlivé vedlejší účinky ultrazvuku při výkonových hladinách používaných pro diagnostická vyšetření.
Přesto je nezbytné používat tuto zobrazovací metodu správně a v indikovaných případech, vyšetření musí být prováděno erudovaným lékařem s dostatečnými zkušenostmi v ultrasonografii a na technicky vyhovujícím ultrazvukovém přístroji.
Ultrazvuková vyšetření by měla být prováděna jen tehdy, pokud pro ně existuje medicínský důvod a za použití nejnižší možné ultrazvukové expozice nezbytné pro získání potřebné diagnostické informace.

Indikace (kdy se má ultrazvukové vyšetření provést)

Zjednodušeně řečeno je indikací ultrazvukového vyšetření posouzení morfologického nálezu ve vyšetřované oblasti. Tedy odpověď na otázku, zda je v problematické oblasti něco divného a pokud ano, o co se jedná. Ultrazvuk je velmi vhodnou metodou pro posouzení orgánů v břišní dutině a v měkkých tkáních krku i jinde na těle, naopak je prakticky nepoužitelný pro posouzení plic a kostí. Dopplerovský ultrazvuk umožňuje hodnotit nález na cévách, zejména posoudit jejich průchodnost a eventuelně stupeň zúžení, které bývá nejčastěji na podkladě aterosklerózy (kornatění tepen).

Kontraindikace (kdy se nesmí ultrazvukové vyšetření provést)

Kontraindikace ultrazvukového vyšetření (včetně vyšetření dopplerovského) prakticky neexistují, metoda je ale omezena několika faktory:

Omezení metody:

  • Obezita: může ztížit až znemožnit hodnocení hlouběji uložených struktur.
  • Plynatost: Ultrazvukový signál se na rozhraní plynu a solidní tkáně odráží a struktury uložené za strukturou s obsahem plynu (žaludkem nebo kličkou sttřevní, plicním parenchymem) mohou být nepřehledné.
  • Kalcifikace: Kalcifikace odrážejí ultrazvukové vlnění a působí komplikace zejména při dopplerovském vyšetření tepen v hodnocení průtoku v místě přítomnosti těžce zvápenatělých ateromatosních plátů.
  • Nepříznivé anatomické poměry: Například vyšetření krčních tepen může být ztíženo u pacientů s krátkým krkem či v případě vysokého uložení jejich větvení.
  • Nespolupracující pacient: Vyšetření může být ztíženo až znemožněno pokud pacient nespolupracuje, například pokud nevydrží v klidu ležet, nezadrží na pokyn dech, nelze ho otočit na bok.

Příprava na vyšetření

Vlastní ultrazvukové vyšetření je neinvazivní a většinou nevyžaduje žádné zvláštní přípravy pacienta. Pro vyšetření hepatobiliárního systému a pankreatu musí být pacient lačný. K vyšetření močového měchýře a orgánů v jeho okolí je nutné jeho naplnění. Ve zcela vyjímečných případech vyšetřujeme vstoje (žaludek, pankreas – pokud vyšetření vleže nedává požadovaný výsledek).

Jak vyšetření probíhá?

Vyšetření provádí erudovaný lékař, který pro danou vyšetřovanou oblast zvolí vhodnou ultrazvukovou sondu a nastaví optimální parametry přístroje. Pacient při vyšetření leží na vyšetřovacím stole a dodržuje pokyny lékaře. Nejčastěji se vyšetření provádí vleže na zádech, na břiše nebo na boku. Kůže pacienta se ve vyšetřované oblasti pokrývá vrstvou gelu pro sonografii. Lékař plynule pohybuje po pacientově těle ve vyšetřované oblasti ultrazvukovou sondou a při tom sleduje obraz na monitoru. Vyšetření se provádí v různých rovinách daných postavením sondy, někdy i v různých polohách pacienta. Během vyšetření lékař v případě potřeby provádí různá měření. Při vyšetření asistuje vyškolená sestra, která pomáhá především s odstrojením a uložením pacienta, provádí administrativní úkony a řídí objednávání pacientů. Před vyšetřením sestra nebo lékař vysvětlí pacientovi stručně, jak vyšetření probíhá a co je jeho cílem, eventuelně rozptýlí případné obavy pacienta z vyšetření. Na závěr vyšetření pak lékař pacientovi co nejsrozumitelněji vysvětlí zjištěný nález, jeho závažnost a případné další důsledky. Obrazová dokumentace je zhotovena tiskem na speciální papír, eventuelně je provedena digitální archivace obrazu.

Ultrazvukové pracoviště

Naše pracoviště je vybaveno přístrojem Xario od firmy Toshiba, který je vybaven sondami 8,0 MHz, 5,0 MHz a 3,5 MHz.

ultraz.prac.

Ultrazvukový přístroj Xario od firmy Toshiba

Prováděná vyšetření

Na našem pracovišti provádí lékaři radiodiagnostického oddělení ultrazvukové vyšetření třísel, axil, břicha a rezistencí v podkoží.
Ultrazvukové pracoviště našeho oddělení využívají lékaři chirurgického, ORL a urologického oddělení.

 

kancelář 381 607 201

rdg@nemta.cz

Zobrazit na mapě