Dětské

oddělení

Pro pacienty

Příjem pacientů k hospitalizaci:

Příjem pacientů je prováděn na příjmové ambulanci. Pacientům je vystaven chorobopis, poté je od doprovodu odebrána anamnesa, provedeno celkové vyšetření. Lékař provede informační pohovor, vysvětlí navrhované vyšetřovací a léčebné postupy. Zákonný zástupce (rodič) podepíše informovaný souhlas s hospitalizací a je seznámen s řádem oddělení. Poté předá ambulantní sestra pacienta na lůžkové oddělení, kde je seznámen s chodem a organizací oddělení včetně práv a povinností pacientů.

Provádění a organizace vizit:

Lékařská vizita se konná denně od 8hod sekundárními lékaři na jim svěřených úsecích (stanicích). Primářská vizita se koná 3× týdně (PO, ST, PÁ) na každé stanici podle stanoveného rozpisu plánu práce a to zpravidla od 10:00 do 12:00hod. Vizity se účastní všichni lékaři a vrchní sestra.

Podávání informací:

Na informace o zdravotním stavu svého dítěte se rodič informuje při vizitě, je-li vizitě přítomen, nebo osobně u ošetřujícího lékaře každý den ideálně od 13:00 do 15:00 hodin, mimo hodin konání primářské vizity. Ve výjimečných případech možno podávat informace i telefonicky, pouze rodičům dítěte a to po domluvě s ošetřujiícím lékařem.

Propouštění pacientů:

O ukončení hospitalizace rozhoduje vždy primář oddělení či jeho zástupce. Při propouštění dítěte podá ošetřující lékař rodičům veškeré informace, předepíše či doporučí léky na nejbližší období a vydá předběžnou  zprávu o propuštění s pokyny pro praktického pediatra. Propouštějící sestra zodpovídá za to, že předala rodičům dítěte jeho osobní potřeby, případně vlastní léky apod. Definitivní podrobná propouštěcí zpráva je odeslána ošetřujícímu praktickému pediatrovi nejdéle za 10 dní od ukončení hospitalizace.

Propustky na víkend:

Dítě opouští oddělení při dlouhodobějších hospitalizacích na dobu maximálně 48 hodin, tak aby nebyl narušen léčebný nebo diagnostický plán. Na dobu propustky je vybaveno léky a vyplněným formulářem s pokyny pro pacienta a rodiče podepsaným ošetřujícím lékařem.

 

oddělení 381 606 614

jana.chocholova@nemta.cz

Zobrazit na mapě