Dětské

oddělení

Personál

 MUDr. Jana Chocholová  primář
 MUDr. Dana Slabá zástupce primáře
Jiřina Ruberová vrchní sestra
 MUDr. Marie Bláhová ordinář pro neonatologii
 MUDr. Jana Pěknicová
 MUDr. Ilona Hájková
 MUDr. Lenka Kuklová
 MUDr. Jan Neškudla
MUDr. Zdeněk Sedlák
MUDr. Gita Tesařová
MUDr. Daniela Nováková

Zdravotní sestry + ostatní personál:

Dětské oddělení:
2  sestry ambulantní, 12 sester na stanici kojenců a velkých dětí,
4 sanitářky, 1 paní učitelka
stanice JIP:
1 staniční sestra, 5 sester

Stanice novorozenců:
1 staniční sestra, 11 sester na stanici novorozenců ( z toho 5 laktační poradkyně)

oddělení 381 606 614

jirina.ruberova@nemtacz

Zobrazit na mapě