Dětské

oddělení

O nás

STANDARTNÍ ODDĚLENÍ – členěno na tři části:

1) Stanice velkých dětí – „modrá“ – 4 třílůžkové pokoje – pro děti starší 6 let
2) Stanice kojenců – „oranžová„- 4 jednolůžkové a 6 dvoulůžkových pokojů – pro děti do 6
let s doprovodem
3) Izolace – „zelená“ – 3 pokoje – pro pacienty s podezřením na infekční onemocnění

  • Provádíme zde diagnostické a terapeutické výkony kompletního spektra zdravotní problematiky dětského věku do 18let (výjimečně do 19. narozenin).
  • Spolupracujeme s komplementem a ostatními konziliáři dalších oborů (chirurgie, ortopedie, ORL, oční, gynekologie, urologie).
  • Zajišťujeme pooperační péči ve spolupráci s dalšími obory.
  • Na každém pokoji je k dispozici vlastní sprcha a WC, plazmová televize, uzamykatelné skříně. Na kojeneckých pokojích též přebalovací stůl a lednice.
  • Na oddělení je k dispozici herna, na žádost rodičů je při dlouhodobé hospitalizaci možná školní výuka.
  • Vždy poslední středu v měsíci navštěvují naše oddělení Zdravotní klauni.

JIP NIŽŠÍHO STUPNĚ – celkem 6 lůžek

  • Provádíme zde diagnostické a terapeutické výkony zajišťující sledování a léčení dětí s ohrožením vitálních funkcí.
  • Zajišťujeme komplexní pooperační péči.

ODBORNÉ AMBULANCE – nefrologická, endokrinologická, kardiologická, diabetologická

  • Dispenzarizace a specializovaná péče na základě doporučení praktického lékaře.

 

oddělení 381 606 614 stanice JIP 381 606 643

jana.chocholova@nemta.cz

Zobrazit na mapě