Dětské

oddělení

O nás

 • Stanice kojenců a batolat, větších dětí a dorostu má 23 lůžek.
 • Jednotka intenzivní péče nižšího stupně disponuje třemi lůžky. Slouží k zajištění optimální péče pro děti ohrožené selháním některé ze základních životních funkcí a vyžadující zvláštní odbornou personální péči, speciální ošetřovací techniku či přístrojové vybavení. Na JIP jsou též monitorovány děti po operačních výkonech.
 • Na dětském oddělení se nacházejí též odborné ambulance poskytující konsultace v oboru dětské kardiologie, nefrologie, endokrinologie a diabetologie. Tyto ambulance poskytují odbornou pediatrickou péči ve specializované ordinaci, a to na základě doporučení lékařů lůžkové části DEO nebo na základě doporučení praktických pediatrů.
 • Součástí oddělení jsou také 2 nově vybavené herny, jedna určená pro mladší a druhá pro starší děti. K dispozici je i jídelna sloužící zároveň jako učebna vybavená počítači.
 • Na dětské oddělení je k dispozici základní škola. Rodiče jsou při příjmu informování o možnosti zařazení svého dítěte do základní školy při zdravotnickém zařízení.
  Děti jsou do vyučování zařazovány dle aktuálního zdravotního stavu. Stupeň zatížení stanoví ošetřující lékař.
  Výuka probíhá většinou individuálně nebo skupinově zábavnou formou v učebně, na pokojích nebo přímo na lůžku.
  Základní škola při nemocnici má při hospitalizaci velký význam v tom, že nejen pomáhá malým pacientům při doplňování zameškaného učiva, ale často jim zpříjemňuje čas strávený v nemocnici jejich oblíbenými činnostmi.
  Škola je vybavena tablety, počítači, didaktickými hrami a hračkami, TV, DVD, knihami, společenskými hrami, ale i výtvarnou a pracovní dílničkou.
  Paní učitelka je speciální pedagog se somatopedickou kvalifikací.

oddělení 381 606 614

jana.chocholova@nemta.cz

Zobrazit na mapě