Psychiatrické

oddělení

O nás

  • Psychiatrické oddělení disponuje uzavřenou a otevřenou lůžkovou stanicí, zajišťuje ambulantní péči.
  • Na oddělení se poskytuje kromě péče psychiatrické i péče psychologická­, zařazena je i pracovní terapie.
  • Obě oddělení (uzavřené, otevřené) jsou vybavena moderně, aby byl pobyt co nejpříjemnější. Součástí oddělení je velká společenská místnost s televizorem, jídelna, terapeutické místnosti, relaxační místnost a místnosti pro různé psychoterapeutické aktivity. Pacienti mohou využít i obytné venkovní terasy. Je zde možný pobyt s návštěvou. Na uzavřeném oddělení si pacienti mohou dlouhé chvíle zkrátit např. hrou venkovních šachů.
  • Na lůžkovou část navazuje péče ambulantní psychiatrická­,psychologická v širokém rozsahu,včetně pedopsychiatrické a pedopsychologické ambulance.V bu­doucnu se chceme zaměřit na zřízení ještě nové ambulance v rámci našich služeb,a to ambulance pro poruchy paměti.Pacientů s touto problematikou přibývá a rádi bychom v této ambulanci spolupracovali s odělením následné péče v oblasti gerontologie.Našim hospitalizovaným pacientům nabízíme také návaznost na Občanské sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním -FOKUS Tábor.
  • Pacienti k nám přicházejí z vlastního rozhodnutí nebo na doporučení odborného psychiatrického lékaři či jiného lékaře po konzultaci s psychiatrem, ZZS nebo Policií ČR.
  • Od 3.9.2021 je otevřen DENNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÝ STACIONÁŘ – bližší informace ZDE

 

 

psychiatrie@nemta.cz

Zobrazit na mapě