Patologie

oddělení

Pro pozůstalé

Po překročení doby 48 hod., po kterou je tělo zemřelého uloženo v chladicím zařízení patologie po smrti resp. po pitvě , je Nemocnice Tábor,a.s. oprávněna účtovat poplatek za každý započatý pracovní den ve výši 300 Kč včetně DPH.

Pro pozůstalé nevydává oddělení patologie žádnou dokumentaci, rovněž nevystavuje Úmrtní list. Ten obdrží objednavatel pohřbu od matriky Města na základě hlášení o provedení pohřbu Pohřební službou.

Oblečení pro zemřelé je nutné předat pohřební službě, která zařizuje pohřeb.

Oddělení patologie nemá prostory k vystavení zemřelého, proto i tento požadavek je nutné řešit s pohřební službou.

kancelář 381 607 401

patologie@nemta.cz

Zobrazit na mapě