Odběrové centrum pro dárce krve

oddělení

Pro pacienty

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Českým červeným křížem má za cíl zvýšit společenskou vážnost bezpříspěvkového dárcovství krve a dárců krve samotných. ČČK již více než půl století pravidelně oceňuje bezpříspěvkové dárce krve (BDK) těmito vyznamenáními:

 

Krůpěj krve
Uděluje se za první odběr. Předává se na transfúzní stanici.

 

Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Janského
Uděluje se za 10 odběrů. Předává OS ČČK zpravidla přímo na trasfuzní stanici.
Průměr medailí je 27 mm.

 

Stříbrná medaile Prof. MUDr. Jana Janského
Uděluje se za 20 odběrů. Předává OS ČČK na slavnostním shromáždění.

 

Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Janského
Uděluje se za 40 odběrů. Předává OS ČČK na slavnostním shromáždění.

 

Zlatý kříž ČČK 3. třídy
Uděluje se za 80 odběrů. Předává OS ČČK na slavnostním shromáždění. Průměr odznaků je 21 mm.

 

Zlatý kříž ČČK 2. třídy
Uděluje se za 120 odběrů. Předává slavnostně ČČK na celokrajském shromáždění.

 

Zlatý kříž ČČK 1. třídy
Uděluje se za 160 odběrů. Předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění.

 

Plaketa ČČK Dar krve – dar života
Uděluje se za 250 odběrů. Plaketu předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění (jednou za dva roky). Průměr plakety je 60 mm. Název plakety latinsky zní Donum sanguinis-donum vitae.

 

 

 

Oceňování dárců kostní dřeně

Medaile Prof. MUDr. Milana Haška
Uděluje se bezpříspěvkovým dárcům krvetvorných buněk pro nepříbuzenskou transplantaci. Plaketu předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění. Průměr plakety je 60 mm.

 

 

Pro účely oceňování bezpříspěvkových dárců krve se odběry krve a jejích složek započítají takto:

  • odběr plné krve = 1 odběr
  • odběr krevních složek, při němž nejsou odebírány červené krvinky ani krevní destičky = 1 odběr
  • odběr krevních složek, při němž jsou odebírány červené krvinky nebo krevní destičky = 1 odběr za každou TU červených krvinek nebo krevních destiček; odběr se hodnotí nejvýše jako 2 odběry
  • odběr krvetvorných buněk aferézou z periferní krve v jednom až dvou dnech = 2 odběry

 

Harmonogram oceňování

  • Medaile Jana Janského: slavnostní shromáždění se konají zpravidla v závěru roku, v němž dárce dovršil příslušný počet odběrů, pokud není medaile předávána přímo na transfúzní stanici
  • Zlaté kříže: slavnostní shromáždění se konají v roce následujícím po roce dovršení příslušného počtu odběrů
  • Plaketa Dar krve – dar života: slavnostní shromáždění se koná zpravidla jednou za dva roky, zváni jsou dárci, kteří příslušný počet dovršili do konce roku předcházejícího
  • K předání uvedených ocenění jsou dárci zváni pozvánkou.

 

Krom zmíněných vyznamenání jsou dalšími formami ocenění BDK poděkování nebo jiném morální ocenění či pořádání společenských a jiných akcí u příležitosti dovršení určitého počtu bezpříspěvkových odběrů nebo pro bezpříspěvkové dárce krve vybrané jiným způsobem (např. losování apod.).

 

Jako jeden odběr se od roku 1998 počítá shodně kterýkoli odběr krve nebo jejích složek, tj. odběr plné krve, stejně jako odběr plazmy nebo krevních destiček. Jako dva odběry se započítá odběr červených krvinek (erytrocytaferéza).

 

 

převzato z materiálů ČČK

+420770169347

darujkrev@nemta.cz

Zobrazit na mapě