Odběrové centrum pro dárce krve

oddělení

Informace

Vašeho rozhodnutí darovat krev si velice vážíme.

 

 • Proč darovat?

 

V ČR v posledních letech nestačí počet nových dárců krve vyrovnat jejich úbytek daný věkem či nemocemi – např. v roce 2018 tak ubylo 15 tisíc dárců. Aby bylo »dost krve pro naše nemocné«, je třeba každoročně získávat 33.000 nových dárců krve!

Právě na Vašem pochopení závisí životy druhých. Možná již dnes či zítra bude právě Vaší krve potřeba.- převzato ze zprávy ČČK

 

Průměrně dostane každý člověk v Česku během svého života 5× krevní transfúzi a 14× lék vyrobený z krve.

Nejvíce pacientů potřebuje krevní transfúzi v souvislosti s krvácením do zažívacího traktu (spotřeba průměrně 3 koncentráty erytrocytů a 1-2 jednotky krevní plazmy). Nejvyšší spotřeba krve je při akutních operací v cévní a transplantační chirurgii: více než 15 jednotek erytrocytů a mražené krevní plazmy. Na ortopedické operace je potřeba jedna až tři krevní konzervy, na složitější 10 jednotek krve (po 300 ml) a 5-6 jednotek mražené krevní plazmy. Transfuzní přípravky jsou také nutné na neurochirurgické operace, na některé komplikované porody. Při léčbě novorozenecké žloutenky se podává asi 50 ml, ale často a u závažnějších případů je výměnná transfuze asi 500 ml krve.

Krevní plazma se využívá pro přípravu speciálních krevních derivátů. Její využití je širší a její potřeba je v dnešní době vyšší než potřeba krve. Z krevní plazmy se vyrábí např. léky pro pacienty s poruchami imunity či krevní srážlivosti.

 

 • Mohu být dárcem?

Dárcem se můžete stát, pokud splníte tato kritéria:

• věk: 18 – 65 let (první odběr do 60 let)

• hmotnost: minimálně 50 kg

• netrpím vážným chronickým nebo psychiatrickým onemocněním

• neprodělal/a/ jsem žloutenku B, C

• nejsem HIV pozitivní

• neprodělal /a/ jsem malárii

• nejsem alkoholik

• nepatřím do rizikové skupiny (promiskuitní způsob života, uživatel drog)

• nebyl jsem v letech 1980-96 více jak 12 měsíců v Anglii nebo ve Francii

Aktuální zdravotní stav:

• nejsem právě nemocen/a/ a nejsem v pracovní neschopnosti

• nejsem zraněn/a/ nemám opar

• v posledním týdnu jsem nebyl/a/ na ošetření chrupu (trhání zubu)

• v posledních 14 dnech jsem neužíval /a/ antibiotika

• v posledním měsíci jsem neměl/a/ přisáté klíště

• v posledním měsíci jsem nebyl/a/ očkován/a/ proti žloutence typu B

• v posledních 6 měsících jsem si nenechal/a/ provést tetování ani piercing a nebyl/a/ jsem na operaci ani na endoskopickém vyšetření

• pro ženy: momentálně nemám menzes, nejsem těhotná, od posledního porodu uplynulo alespoň 12 měsíců, 6 měsíců nekojím

 

Konečné rozhodnutí provádí lékař odběrového centra, po vyhodnocení Dotazníku pro dárce, laboratorního nálezu a vyšetření dárce.

 

 • Kde a kdy? 

Odběrové centrum se nachází v Táboře, na poliklinice Světlogorská, ul Světlogorská 2764,

Do prostor Odběrového centra se vchází hlavním vchodem, vchod je ve vstupní hale polikliniky po levé straně.

Odběry se provádí každý čtvrtek od 7.00 – 10.30 hodin. a od 12.00 – 15.30 hodin. Na odběr je nutné se dostavit nejpozději čtvrt hodiny před ukončením odběrové doby.

K odběru budou přijmutí dárci (i prvodárci), kteří se prve zaregistrují telefonicky, nebo emailem.

 

 • Jak se zaregistrovat?

Vážení dárci krve, v daném odběrovém dni zveme takový počet dárců v jednotlivých krevních skupinách, abychom vytvořili optimální sklad transfuzních přípravků pro potřebu našich pacientů. Registrováním dárců na konkrétní den a hodinu se snažíme předcházet dlouhým čekacím dobám.

Zaregistrovat se můžete na

 • telefonním čísle +420770169347
 • emailové adrese darujkrev@nemta.cz

Pokud se z jakéhokoliv důvodu nemůžete dostavit k odběru, prosíme informujte nás. Můžeme na Vaše místo pozvat jiného dárce a tím zajistit dostatek odběrů.

 

 • Co mohu jíst před odběrem? 

Je velice důležité si pamatovat, že darovat krev není vhodné nalačno.

Důležitý je z hlediska stravy i interval 12 hodin před odběrem, proto 12 hodin před odběrem

vynechejte jídla s obsahem tuku

zdržte se pití alkoholu

pijte dostatečné množství nealkoholických tekutin

dbejte na dostatečný odpočinek

Vyhnout se kouření, konzumaci většího množství alkoholu a tučným jídlům je důležité pro bezpečnost a kvalitu transfuzního přípravku vyrobeného z Vaší krve.

Přítomnost tukových částic v krvi, z důvodu nedodržení dietních opatření komplikuje nutná vyšetření a může způsobit, že transfuzní přípravek příjemci nelze podat a musíme jej zlikvidovat.  

V den odběru

dietně posnídejte (bez tuku)- nejlépe obyčejný rohlík, kmínový či toustový chléb, křehké kukuřičné plátky, rýžové chlebíčky, suchary, dětské piškoty, kukuřičné lupínky, med, džem, ovoce anebo zelenina. Nevhodné jsou mléčné a masné výrobky, celozrnné pečivo s olejnatými semeny, ořechy

vypijte alespoň 0,5 l nealkoholických tekutin. Kávu konzumujte bez mléka či smetany

před odběrem minimálně 3 hodiny nekuřte

 

 • Kolik času mi odběr zabere? 

Odběr bude trvat přibližně 8 minut, na odběrovém centru strávíte 30 až 60 minut.

Průběh odběru

Po příchodu do prostor odběrového centra se nejprve seznamte s Poučením pro dárce krve a vyplňte si dotazník pro dárce krve.

evidence dárců: kontrola dokladu totožnosti a Dotazníku pro dárce krve, zaevidování dárce k odběru

laboratoř: odběr vzorku krve na vyšetření krevního obrazu před odběrem

vyšetřovna: zhodnocení zdravotního stavu lékařkou na základě výsledku krevního obrazu, krevního tlaku a dotazníku. Na základě zjištěných skutečností bude rozhodnuto, o propuštění dárce k odběru krve.

čekárna dárců: možnost občerstvení před odběrem, je vhodné s dostatečně napít

přípravna k odběru: omytí předloktí před odběrem

odběrový sál: odběr krve, odpočinek po odběru

čekárna dárců: možnost občerstvení po odběru, vydání balíčku, agenda českého červeného kříže

evidence dárců: vydání potvrzení o odběru

 

 • Co si vzít s sebou?

Pro návštěvu v Odběrovém centru budete potřebovat:

platný průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas

průkaz zdravotní pojišťovny 

 

 • Kolikrát mohu dávat krev za rok?

Odběry se řídí reálnou spotřebou v nemocničních zařízeních. Záleží také na tom jakou máte krevní skupinu a jaká krevní složka je nejvíce zapotřebí (červené krvinky, plazma, krevní destičky). Obecně lze říci, že poněkud více jsou odebíráni dárci s Rh (D) negativní skupinou vzhledem k její použitelnosti v urgentních situacích. Maximální limity jsou muži – 5 x ročně, ženy – 4 x ročně.

 

 • Potvrzení na odpočet z daní

Potvrzení pro odpočet z daní je dárcům standartně vydáváno souhrnně za kalendářní rok a budou vydávána v době přelomu kalendářního roku.

Na základě zákona 254/2017 Sb., kterým byl změněn § 15 odst. 1 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmu, je hodnota jednoho odběru od bezpříspěvkového dárce krve oceňována částkou 3000,- Kč.
V celkovém úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

 

 • Co dál po odběru?

Odběr krve nebo krevních složek může vyvolat nežádoucí reakci, která se projeví za několik hodin až dní po Vašem odběru. Pokud jste v souvislosti s odběrem pozoroval/a některý z níže uvedených jevů, prosíme informujte nás. Pomůžete nám tak zlepšit přehled o vlivu odběrů krve na Váš zdravotní stav. Na základě Vašich podnětů budeme hledat účinná preventivní opatření ke snížení nežádoucích reakcí dárců krve na odběr.

Může se stát, že po lékařském vyšetření a po darování krve, si dodatečně uvědomíte, že jste zapomněli sdělit důležitý údaj, který se týká Vašeho zdravotního stavu nebo Vašich návyků, nebo došlo v období několika hodin až dnů k akutní změně Vašeho zdravotního stavu.

Pokud taková situace nastane, prosíme informujte nás. Vaše dodatečné sdělení může být důležité pro bezpečnost pacienta, který bude léčen transfuzním přípravkem, vyrobeným z Vaší krve.

Jako dárce krve máte právo

kdykoliv změnit své rozhodnutí darovat krev a odstoupit od odběru,

klást dotazy ohledně dárcovství krve a okolností odběru,

na informace o významu dobrovolného a bezplatného dárcovství,

na podrobné vysvětlení metody a typu odběru krve a/nebo jejích složek včetně možných rizik spojených s odběrem,

na podrobné vysvětlení důvodů, které brání darování krve či krevní složky pro možné ohrožení Vašeho zdravotního stavu nebo možné ohrožení zdraví příjemce transfuzního přípravku vyrobeného z Vaší krve,

vědět o způsobech předodběrového vyšetření (laboratorního a klinického) a o povinných vyšetřeních, kterými bude Vámi darovaná krev testována,

vědět, jaké jsou možnosti dalšího zpracování a využití krve a krevních složek,

na informaci o tom, zda odebraná krev a její složky budou použity uvedeným způsobem, jen pokud splní kritéria bezpečnosti a jakosti,

na informace o výsledcích laboratorních vyšetření, které byly z Vaší krve provedeny,

na soukromí při pohovoru s lékařem a v průběhu klinického vyšetření,

na ochranu před zneužitím informací, které se týkají darování Vaší krve a Vašeho zdravotního stavu,

na informaci o uchovávání osobních dat a dalších údajů o zdravotním stavu a o jejich ochraně před zneužitím dle platných zákonů.

Máte právo klást otázky týkající se odběru krve nebo krevních složek a právo kdykoliv od jejich odběru odstoupit. Darování krve se nepovažuje za „Lidské právo“.

+420770169347

darujkrev@nemta.cz

Zobrazit na mapě