Gynekologicko-porodnické

oddělení

O nás

Na gynekologicko-porodnickém oddělení provádíme naprostou většinu abdominálních (břišních), vaginálních (poševních) i tzv. malých gynekologických operačních výkonů.

Výrazná část výkonů se provádí laparoskopicky, to je tzv. minimálně invazivně, což v praxi znamená mnohem menší pooperační bolest a zátěž vůbec. Z celkového počtu všech operací jich provádíme tímto pro ženy mnohem příjemnějším způsobem cca 70-75%, a to včetně laparoskopicky asistované vaginální hysterectomie (odstranění dělohy), totální laparoskopické hysterectomie, morcelované hysterectomie, enukleace myomů, závěsné operace dělohy i s intraabdominální suturou, operaci většiny cyst, diagnostické laparoskopie pro sterilitu, adhesiolýzy (rozrušení srůstů), resekcí a koagulací endometriózy a dalších operací na ovariích (vaječnících), vejcovodech a děloze. Při patologickém nálezu na appendixu ho též odstraňujeme většinou laparoskopicky a obdobně laparoskopicky ošetřujeme i naprostou většinu mimoděložních těhotenství.

K operačním nitroděložním výkonům využíváme diagnostický hysteroskop (optický přístroj k zobrazení nitroděložních patologií) s 30° optikou i operační bipolární resektoskop (přístroj umožňující operační výkony v dutině děložní) s 12° optikou firmy Olympus a monopolární STORZ. S urogynekologických operací provádíme TOT (minimálně invazivní závěsné operace páskou) a dále kolpopexi dle Burcha. Klasickou konizaci nožem s plastikou dle Sturmdorfa či Palmricha jsme v naprosté většině případů nahradily radiochirurgickými metodami LLETZ (LOOP) radiochirugickou kličkou a NETZ radiochirurgickou jehlou pomocí přístroje AM308N od firmy EPEM.

Lůžková stanice gynekologická má kapacitu 22 lůžek. Pokoje jsou jedno, dvou a třílůžkové, s vlastním sociálním zařízením. Tři gynekologické ambulance a samostatná vyšetřovna s  ultrazvukem navazují bezprostředně na vstup do východního křídla.

Oddělení porodnice (rizikové těhotenství, šestinedělí) disponuje 24 lůžky  (4 pokoje jednolůžkové, 10 pokojů dvoulůžkových)

3 porodní sály všechny vybaveny porodní postelí BORCAD Ave, masážní vanou, sprchou, WC, relaxačním gymnastickým balónem, relaxačním vakem, kardiotokografy pro monitoraci (sledování) budoucího novorozence včetně fetálního pulzního oxymetru, vyhřívaným lůžkem pro novorozence, odsávačkou a dalšími pomůckami pro event. intenzivní resuscitační péči, sedací soupravou se stolkem pro doprovod, v předsálí k dispozici anesteziologický přístroj s ventilátorem,anesteziologický vozík s vybavením pro akutní péči a inkubátor

Přístrojové vybavení oddělení

  • UZ přístroje: Medison Accuvix XQ, Medison Sonoace X8, Medison 128 BW
  • Kardiotokografy: PHILIPS Avalon FM30, PHILIPS Avalon FM20, PHILPS Series 50XM s fetálním pulzním oxymetrem (N-400 NELLCOR)
  • Urodynamický osmikanálovém přístroj UROM IC Samba od firmy MEDKONSULT
  • Kolposkop Olympus OCS 500 ( optické zařízení – mikroskop k vyšetření děložního čípku, pochvy a vulvy)
  • Amnioskop MT 2002 (MEDIPO-ZT)  Jedná se o přístroj k optickému vyšetření plodové vody u těhotné s prostupným děložním hrdlem. (Původní přístroj byl ke svému stáří neopravitelný). Zároveň byl k novému zdroji světla používanému u amnioskopu pořízen i set dětského vaginoskopu, což je přístroj umožňující vyšetření pochvy u dívek a slečen, které ještě neměly pohlavní styk a není je tedy možné pro nebezpečí poranění a bolestivost vyšetřovat v klasických gynekologických zrcadlech.
  • Infúzní pumpy Braun InfusomatSpace a lineární dávkovače Braun PerfusorSpace
  • Defibrilátor Mindray BeneHeart D6, monitory MINDRAY MEC 1200 s EKG a monitorací krevního tlaku
  • Vyšetřovací křesla RQL Golem a BORCAD Family RADIUS
  • Porodní postele BORCAD Ave

ambulance 381 605 362/363 oddělení 381 605 313 porodnice 381 605 321 kancelář 381 605 301

gynekologie@nemta.cz

Zobrazit na mapě