Gynekologicko-porodnické

oddělení

K přijetí

K operačnímu výkonu na gynekologii:

  1. V den Vašeho nástupu k operaci (datum je uvedeno na žádance k hospitalizaci a ve spodní části tohoto formuláře) navštivte nejprve mezi 8:00–9:00 hod. anesteziologickou ambulanci v přízemí pavilonu akutní medicíny a porodnice (nová vstupní hala).

  2. Následně se prosím do 10:00 hod. dostavte na oddělení gynekologie v 1. patře pavilonu chirurgických oborů event. porodnické oddělení v 1. patře pavilonu akutní medicíny a porodnice.

  3. O předpokládané délce hospitalizace jste byla předběžně informována při objednání k operaci. Pokud budete potřebovat vystavit Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (PN) či Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), vyžádejte si tzv. „neschopenku“ nebo tzv. „paragraf“ při příjmu na naší ambulanci v den přijetí. Pokud již máte PN vystavenu, informujte o tom sestru při příjmu.

  4. V den nástupu do nemocnice, pokud nebylo určeno jinak, můžete normálně snídat, oběd v omezeném množství dostanete již od nás v nemocnici.

  5. S sebou si do nemocnice vezměte toaletní potřeby, přezutí, je možné užívat vlastní oblečení (košile, pyžama), dále župan, ostatní osobní potřeby (knihy, časopisy, mobilní telefon – na vlastní riziko). Televize a lednička jsou součástí vybavení pokoje.

  6. Neberte si prosím cenné předměty, šperky, větší finanční částky (bohužel i v naší nemocnici občas dochází ke krádežím!!). V pooperačním období není vhodné pít sycené nápoje.

  7. Pokud užíváte Anopyrin, Acylpyrin, Brufen, Ibalgin či jiný lék zvyšující krvácivost, musíte jej přestat užívat alespoň 14 dnů před plánovaným operačním výkonem nebo situaci řešit společně se svým ošetřujícím lékařem.

  8. V případě, že jsme Vám při indikačním pohovoru předali recept na přípravek YAL, event. jiný přípravek určený k vyprázdnění (přípravě) střeva k plánované operaci, předejte tento medikament při příjmu zdravotní sestře.

  9. Při propuštění z nemocničního ošetření si podle možností zajistěte vlastní odvoz.

Případné dotazy a problémy konzultujte telefonicky se staniční sestrou Vladislavou Štěpkovou na telefonním čísle 381 60 5313 nebo 381 60 5362

ambulance 381 605 362/363 oddělení 381 605 313 porodnice 381 605 321 kancelář 381 605 301

Zobrazit na mapě