Gastroenterologické

oddělení

Pro pacienty

Umístění našich pracovišť:

Interní příjmová ambulance + EKG Přízemí pavilonu interních oborů (PIO)
Gastroenterologická a hepatologická ambulance, endoskopie 4.p. PIO
Diabetologická, hematologická, nutriční ambulance 4.p. PIO
Sonografie břicha 4.p. PIO

Vyšetřovna ERCP – Rtg oddělení – přízemí východního křidla pavilonu B

Standardní lůžková stanice Gastro A  tel.: 381606023 3.patro pavilonu interních oborů
Metabolická jednotka intenzivní péče tel.:381606043  4. patro pavilonu interních oborů
Návštěvní hodiny Pracovní dny: 15:00–16:00
SO, NE, svátky: 15:00–17:00 Vždy je umožněna přítomnost jen jedné osoby u jednoho pacienta.
Po domluvě s personálem je možné návštěvu uskutečnit kdykoliv, nevhodná je doba nočního klidu 22:00–6:00 a doba vizit 8:00–10:00, na M-JIP i 13:00–14:30.

Stanice Gastro A má k dispozici 32 lůžek, 4 dvoulůžková a 8 třílůžkových pokojů.
Každý pokoj je vybaven televizním přijímačem.
Na patře lednička, jídelna, mikrovlnná trouba, automat na kávu a nápoje.

Typy vyšetření:

Abdominální ultrasonografie

UZ vyšetření dutiny břišní především jater, žlučníku a žlučových cest, slinivky břišní, velkých břišních cév, ledvin, sleziny, podbřišku, event. i měkkých tkání, třísel a axil. Provádíme pod kontrolu UZ cílené punkce, biopsie a drenáže orgánů a dutin. Všechny výkony provádíme novým moderním UZ přístrojem Toshiba Xario a Hitachi Avieus, které umožňují sonografické vyšetření na nejvyšší úrovni včetně dopplerovského mapování a digitalizace dat.

Esofagogastro­duodenoskopie + PEG

Endoskopické vyšetření jícnu, žaludku a dvanáctníku  pomocí videogastroskopu (s možností obrazové dokumentace, výuky, přihlížení ošetřujícího lékaře apod.). Standardní je možnost odběru tkáňových vzorků (biopsie), zjišťování helikobakterové infekce, speciální barvení sliznic (chromodiagnostika, NBI), polypektomie, mukosektomie, argonová plazmakoagulace, odstraňování cizích těles z GIT, ošetřování jícnových varixů, ligace, Danishův stent, dilatace jícnu, zavádění samoexpandibilních stentů, výživových sond (nasojejunální sonda, gastrostomie), urgentní výkony (zejména diagnostika a stavění krvácení do zažívacího traktu, odstranění cizích těles apod.). Perkutánní endoskopická gastrostomie je výkon navazující na gastroskopii, zavádíme přes stěnu břišní výživový katetr do lumina žaludku zejména u pacientků s poruchou průchodnosti dutiny ústní, hltanu a jícnu.

Koloskopie

Endoskopické vyšetření konečníku, tlustého střeva a koncové části tenkého střeva po předchozí přípravě. Standardní je vyšetření videokoloskopem. Standardem je možnost odběru tkáňových vzorků, odstraňování polypů (polypektomie, speciální klička – endo-loop), ošetření argonovou plazmakoagulací, hot-biopsie, vyšetření rekta a esovité kličky (sigmoideoskopie) po přípravě klysmaty, speciální barvení (chromodiagnostika, tetováž), urgentní výkony – zejména diagnostika a stavění krvácení, odstraňování cizích těles, odsátí střevního plynu, peroperační endoskopie. Speciální metodou je endoskopická slizniční resekce (mukosektomie) – touto metodou jsme schopni odstranit rozsáhlé nebo plošné polypy v horním nebo dolním zažívacím traktu pomocí speciální operační techniky, výkon probíhá vždy při hospitalizaci.
Vyšetření jsme schopni provést i se speciální analgetickou premedikací inhalačním rajským plynem bez nutnosti nitrožilní injekce, pacient může téměř ihned po výkonu opustit ambulanci a například řídit auto. K dispozici máme i insuflační plyn CO2 místo vzduchu k minimalizaci nadýmání během výkonu a po něm. Vše bez příplatku.
Naše oddělení je tzv. Centrem pro skríningovou koloskopii s akreditací Ministerstva zdravotnictví. Poskytujeme tak možnost provedení preventivního koloskopického vyšetření pacientům nad 50 let při pozitivitě testu krvácení ve stolici nebo všem po dosažení 55 let věku.

Rektoskopie

Vyšetření konečníku rigidním endoskopem, většinou bez přípravy či po přípravě klysmaty.

Endoskopická ultrasonografie rekta

Vyšetření anální krajiny a rekta pomocí speciální endosonografické sondy v radiálním zobrazení umožňující přesné zobrazení lumina, stěn a okolí anu i rekta. Používá se zejména ke stanovení stádia zhoubných nádorů konečníku, ale i zobrazení abscesů, fistulí, hemorroidů či jiných nezhoubných afekcí anorekta, jeho okolí a malé pánve. Používáme speciální radiální UZ sondu po přípravě klysmaty.

Endoskopická retrográdní cholangiopankre­atikografie (ERCP)

Kombinované endoskopicko-radiografické vyšetření vývodných žlučových a slinivkových cest. Vyšetření provádíme na radiologickém oddělení. Využíváme moderní C rameno firmy Philips, digitální zpracování a archivaci nálezů. Provádíme papilotomie, stentáže (plastovými i metalickými stenty), dilatace stenóz žluč. cest, extrakce konkrementů, jejich drcení (mechanickou litotrypsi), vyšetření žlučových i pankreatických cest cytologické a kultivační, urgentní výkony – zejména při zánětech žluč. cest či slinivky.

Endoskopická ultrasonografie

Specializované endoskopické vyšetření kombinující endoskopii s „vnitřní“ sonografií. Slouží k detailnímu zobrazení stěn horního i dolního zažívacího traktu a jeho okolí, slinivky břišní, žlučového stromu, podjaterní krajiny, velkých cév, uzlin. Umožňuje bioptickou diagnostiku i cílenou léčbou injekční i drenážní. Provádíme jej při krátké hospitalizaci i ambulantně.

Biopsie jaterní

Odběr vzorku jaterní tkáně popřípadě tkáně jiných břišních orgánů speciálními jednorázovými jehlami. Jde o necílené i cílené výkony (naváděné UZ či pod přímou kontrolou UZ).

Biologická léčba

Od dubna 2016 jsme zdravotnickou pojišťovnou schváleným Centrem pro biologickou léčbu NSZ. Pacientům s nespecifickými střevními záněty (Crohnova choroba, Ulcerozní kolitida) tak v rámci naší ambulance poskytujeme možnost podání nejúčinnější možné terapie v podobě tzv. biologické léčby.

 

Pacienti s příznaky akutního krvácení do GIT jsou vždy vyšetřeni urgentně. Je vhodné již před odesláním pacienta do nemocnice informovat v předstihu naše endoskopické pracoviště. Urgentní endoskopické vyšetření je v nemocnici dostupné po celých 24 hodin.
Pacienti mohou také vyjádřit své názory či připomínky přímo při kontaktu s personálem nebo prostřednictvím dotazníků spokojenosti v naší nemocnici. K elektronické komunikaci pak slouží adresy ladislav.douda­@nemta.cz, helena.novotna­@nemta.cz, lukas.strincl@nem­ta.cz a miroslava.jiri­kova@nemta.cz

Gastr. amb. 381 606 062
Diabet. amb. 381 606 066
Kancelář 381 606 001

interna@nemta.cz

Zobrazit na mapě