Objednání na PCR test

Vážení klienti, 

Od 1.6.2021 dochází ke změnám týkajících se elektronických certifikátů souvisejících s onemocněním COVID19. Změna se týká zpřístupnění všech druhů certifikátů zajišťujících prokázání „bezinfekčnosti“ pacienta. K dosavadním certifikátům o očkování, budou nově k dispozici certifikáty o provedeném testu a také certifikáty o prodělaném onemocnění. Od 1.6. budou mít certifikáty nový „evropský“ vzhled a jejich ověřování bude možné také v zemích EU (tato funkce bude dostupná od 1.7.2021). V návaznosti na tuto změnu již nebude Nemocnice Tábor, a.s.  zasílat certifikáty elektronicky. Zobrazení nebo stažení certifikátu může učinit klient sám, přes níže uvedený odkaz „Stažení certifikátu o testování„. V případně, že klient nemá možnost stažení/vytištění  certifikátu, lze požádat administrativní pracovnici odběrového stanu o vytištění. 

Kontakty a provozní doba

Informace k PCR testu SARS-CoV-2:

 • Hrazeno pro pojištěnce veřejného zdravotního pojištění ČR  2x v rámci 28dní (prokázání průkazem pojištěnce a dokladem totožnosti)
 • cena pro zájemce mimo stanovený frekvenční limit nebo zpracování max. do 24 hod. dle ceníku NT
 • Objednání k PCR testu je možné na základě indikace praktickým lékařem na základě nařízení KHS
 • Zájemce o test se může objednat také na vlastní žádost, ale pouze jako samoplátce
 • Výsledek vyšetření bude testované osobě zaslán SMS zprávou do 48h od provedení testu
 • Před návštěvou odběrového místa si vyplňte dotazník ZDE*

* pokud nemá zájemce možnost dotazník vytisknout a připravit předem, dotazník obdrží v odběrovém místě

Výsledky

 • Lhůta na vydání výsledku je 48 hodin od odběru vzorku. Kratší dobu nelze garantovat.

Informace pro SAMOPLÁTCE

 • Cena testu pro cizince, nepojištěnce dle ceníku NT
 • Platba je možná kartou i v hotovosti přímo na místě
 • Samoplátce obdrží výsledek testu formou SMS a dvojjazyčný certifikát o provedeném testu na emailovou adresu, kterou uvede do kontaktních údajů při odběru
 • Na uvedený email bude zaslán certifikát ve formátu PDF o Potvrzení výsledku PCR testu na průkaz SARS-CoV-2 k doložení při překročení hranic České Republiky

recepce 381 608 111

zc.at1634623637men@a1634623637tmen1634623637