Neurologické

oddělení

O nás

  • Neurologické oddělení se zabývá diagnostikou a léčbou nemocí centrálního nervového systému (mozku a míchy), nemocí periferních nervů a svalů, a to v nepřetržitém provozu. Jedná se zvláště o cévní mozkové příhody, epilepsie, bolesti hlavy, Parkinsonovu nemoc, roztroušenou sklerózu, infekce, nádorová onemocnění, nemoci periferního nervového systému , poruchy nervosvalového přenosu a tzv. vertebropatie – tedy onemocnění páteře.
  • Oddělení získalo akreditaci ministerstva zdravotnictví k uskutečňování vzdělávacího programu lékařů-absolventů.
  • Dělí se na část lůžkovou a ambulantní, včetně specializovaných laboratoří, kde je prováděna řada standartních vyšetřovacích metod. Jedná se o sonografické vyšetření precerebrálních a intrakraniálních tepen a elektrofyziologické metody jako EEG (elektroencefalografie) a EMG (elektromyografie). Při oddělení také pracuje lékařka s odborností dětská neurologie, která pečuje o dětské pacienty s neurologickými poruchami. Ti jsou hospitalizováni na dětském oddělení.
  • Nedílnou součástí léčebných postupů na neurologickém oddělení je také rehabilitace, kterou realizují fyzioterapeutky a v indikovaných případech pokračuje za hospitalizace na Rehabilitačním oddělení.
  • Neurologické oddělení spolupracuje s řadou dalších oborů, jako je radiologické oddělení (provádění zobrazovacích vyšetření a RTG intervencí), interní oddělení (monitorace vitálních funkcí u hospitalizovaných pacientů na oddělní intermediální péče a jednotce intenzivní péče).
  • Tradičně má naše neurologické oddělení letitou spolupráci s KCC – Komplexním cerebrovaskulárním centrem a Neurochirurgickým oddělením Nemocnice České Budějovice, a dále Neurochirurgií Nemocnice Na Homolce , kam odesíláme pacientky k operačním výkonům či jiným intervencím.
  • V letošním roce Nemocnice Tábor plánuje řadu investic – hlavně do nového vybavení neurologického oddělení – jedná se o špičkový sonografický přístroj a moderní monitorovací systém (umožňující zaznamenávat EKG a ostatní vitální funkce pacientů).

oddělení 381 606 213 ambulance 381 606 261 kancelář 381 606 201

neurologie@nemta.cz

Zobrazit na mapě