Hemodialýza

oddělení

O nás

Na našem oddělení jsou dialyzovaní pacienti s konečným stádiem selhání ledvin.

Před zahájením léčby je možnost volby výběru ze dvou metod náhrady funkce ledvin: „Dialýzy“ a „Peritoneální dialýzy

Léčebné metody očišťování krve: chronická hemodialýza – zpravidla 3x týdně po dobu 4–5 hodin, hemodiafiltrace, hemoperfuze, izolovaná UF, CAPD, akutní dialýza

Zajišťujeme tzv. „prázdninové dialýzy“ pro pacienty z ostatních dialyzačních středisek ČR i ze zahraničí. Nutno objednat telefonicky na telefonním čísle 381 606 362.

Nefrologická poradna provádí dispenzarizaci pacientů s chorobami ledvin, dif. dg. nefropathií, sleduje pacienty po transplantaci ledvin, vyšetřuje a sleduje pacienty v predialýze před zařazením do chronického dialyzačního programu. Provádí též konsiliární vyšetření pro ostatní oddělení  nemocnice.

Našimi spolupracujícími partnery jsou:

  • Klinika nefrologie VFN Praha (biopsie ledvin)
  • Klinika nefrologie Transplantcentrum IKEM
  • Angiocentrum Příbram
  • Nemocnice České Budějovice, a.s.

381 606 362; fax 381 606 364

miroslava.jansova@nemta.cz

Zobrazit na mapě