Ambulance hojení ran

Ambulance hojení ran

IMG_3271Nemocnice Tábor a.s. od počátku roku 2015 poskytuje centralizovanou službu ambulance hojení ran. Důkazem kvality poskytovaných služeb v této ambulanci je udělení certifikátu s názvem „Garance kvality Českou společností pro léčbu rány“. Převzetím tohoto certifikátu deklarují pracovníci ambulance poskytování komplexní péče o pacienty s chronickými a komplikovanými ránami v souladu s nejnovějšími poznatky a doporučeními výše jmenované společnosti.
Certifikát

NOVINKY
Prevence kožních změn po ozařování u žen s nádorovým onemocněním prsu – pro více informací klikněte zde

Lékaři: prim. MUDr. Zdeněk Valášek – chirurg,  MUDr.  Lucie Chlupáčová – internista, diabetologie, MUDr. Martin Musila – chirurg, MUDr. Oliver Šafránek –  internista, nutrice
Zdravotní sestra: PhDr. Adéla Holubová
Umístění: přízemí pavilonu operačních oborů, budova B
Objednání telefon: 381 605 165, 775 897 470
E-mail: hojeniran@nemta.cz

Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek  7:00 – 15:30 hod.
Středa  konzultační den

konzultační den – možnost zažádat o konzultaci pracovníky ambulance hojení ran a ti se dostaví přímo na dané oddělení

Ambulance se nachází v přízemí pavilonu chirurgických oborů v západním křídle.

Na ambulanci jsou používány moderní metody vlhkého hojení ran za pomoci terapeutického krytí. Ambulance probíhá denně, kromě středy od 7:00 hod. do 15:30 hod. (středa konzultační den)

Ambulance se zaměřuje mimo jiné na léčení např. bércových vředů, pooperačních ran, chronických nehojících se ran, traumatických a netraumatických kožních defektů a popálenin. V léčbě nemocných jsou využívány nejmodernější materiály a postupy, které zrychlují léčbu a zvyšují komfort nemocných. Úzce spolupracuje s ambulancí pro léčbu bolesti a cévní ambulancí.

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz