Oddělení lékařské mikrobiologie

oddělení

Kontakty

MUDr. Kuchařová Alice primář oddělení 381 607 302 alice.kucharova@nemta.cz
Břicháčková Pavla vrchní laborantka 381 607 383 pavla.brichackova@nemta.cz
Ing.Klimešová Lucie zástupce primáře 381 607 306 lucie.klimesova@nemta.cz
bakteriologická laboratoř 381 607 370 mlb@nemta.cz
sérologická laboratoř 381 607 391
laboratoř molekulární biologie 381 607 383

381 607 370

mlb@nemta.cz

Zobrazit na mapě