Režimová opatření Nemocnice Tábor, a.s. platná od 2. 8. 2022

Novinky

Režimová opatření Nemocnice Tábor, a.s. platná od 2. 8. 2022

Žádáme pacienty a jejich návštěvy o dodržování režimových opatření, která snižují riziko šíření nákazy Covid-19:

  • Během pohybu po nemocnici používejte v souladu s Vnitřním řádem NT povinně ochranu dýchacích cest!
    Respirátor lze zakoupit v naší lékárně.
  • Při vstupu a při odchodu proveďte vždy dezinfekci rukou.
  • Návštěvy jsou omezeny max. na 2 osoby a 15 min. k lůžku.
  • Dodržujte pokyny ošetřujícího personálu.

Děkujeme, že nám pomáháte chránit ostatní. Chraňte i sebe.

       

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz