Pro odborníky

Pro odborníky

V  infuzním centru  infekčního oddělení í Tábor podáváme monoklonální protilátky proti covid-19 v souladu s Opatřením MZCR – podle našich zkušeností včas podané u indikovaných pacientů tyto protilátky skutečně zabraňují potřebě hospitalizace (podobně u profylaktického podání nedojde k rozvoji nemoci)

Na infekčním oddělení Tábor podáváme monoklonální protilátky proti covid-19 v souladu s Opatřením MZCR – podle našich zkušeností včas podané u indikovaných pacientů tyto protilátky skutečně zabraňují potřebě hospitalizace (podobně u profylaktického podání nedojde k rozvoji nemoci)

 

Monoklonální protilátky podáváme   denně   včetně    soboty, neděle a svátku 

Na  doporučení  obvodního lékaře či  specialisty 

 

1) odesílejte pouze ty pacienty, kteří splňují indikační kritéria (https://koronavirus.mzcr.cz/pro-zdravotniky/)

2) pouze pacienty, kteří souhlasí s podáním monoklonálních protilátek

 

3) vybavte je pokud možno žádankou nebo lékařskou zprávou, ze které potřebujeme vědět:

  1. a) délka trvání respiračních příznaků,
  2. b) datum pozitivního testu a který to byl (PCR nebo Ag),
  3. c) které kritérium splňují

COVID pozitivní prokázané pacienty na doporučení obvodního lékaře či specialisty ošetříme v infekční příjmové COVID ambulanci (nyní v prostoru  Rehabilitace 1 patro)

Náplní práce v ambulanci bude primárně indikace k podání monoklonálních protilátek a následná aplikace v infuzní místnosti vedle ambulance

dále vyšetření jasně COVID pozitivních pacientu

Podávání monoklonálních protilátek léčebně i v profylaxi probíhá opět na doporučení obvodního lékaře či specialisty v prostorách v infuzním centru   – Rehabilitace l patro   COVID – příjmová  ambulance  denně

Telefon 381607171, 381607172

Informace o organizaci zdravotní péče v NT, a.s. od 20.4.2020 ZDE

 

  • Adresa, na kterou mohou praktičtí lékaři zasílat ŽÁDOST O TEST pacienta na COVID-19    test.covid19@nemta.cz
  • Indikace k vyšetření: klinické obtíže (kašel, dušnost, zvýšená teplota, nejasné stavy únavy, bolestí svalů)
  • Případné konzultace:  MUDr. Lenka Fižová tel.: 381 606 510, 737 463 919
  • COVID pozitivní prokázané pacienty na doporučení obvodního lékaře či specialisty ošetříme v infekční příjmové ambulanci
  • Podávání monoklonálních protilátek léčebně i v profylaxi probíhá opět na doporučení obvodního lékaře či specialisty v prostorách infekčního oddělení – příjmová  ambulance v pondělí – pátek    8:00 – 15:00 hodin.

 

 

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz