Pro pacienty

Pro pacienty

Pravidla pro návštěvy 

Aktuální informace ZÁKAZ NÁVŠTĚV OD 1.11.2021

Informace k testování žáků po provedeném antigenním testování 22. a 29.11.2021

Vážení spoluobčané,
na dny 22.11. a 29.11.2021 je naplánováno celoplošné testování žáků základních škol a studentů středních škol a učilišť antigenními testy.
Pro ty, kteří vyjdou z těchto testů pozitivní má Nemocnice Tábor, a.s. ve svém odběrovém centru připravenou kapacitu ihned na oba příslušná data.
Tito žáci a studenti si nepotřebují na 22. ani 29.11.2021 rezervovat čas v objednávkovém systému „reservatic“. Budou odebráni napřímo.
!! Nezapomeňte však, že je potřeba mít dopředu vystavenou žádanku od svého praktického lékaře. Tuto žádanku vám nikdo v nemocnici nevystaví.
V pondělí 22. a 29.11.2021 bude odběrový tým posílen o další pracovníky a bude odebírat až do 17.00 hodin.
Testování žáků a studentů v jiných dnech již podléhá rezervaci času přes objednávkový systém.
Tím, že se žáci a studenti budou testovat bez rezervovaného času bude pravděpodobně docházet k delším čekacím časům na provedení testu.
Mějte, prosím, trpělivost. S organizací před odběrovým centrem nám bude pomáhat Městská policie Tábor.
Věřím, že celou mimořádnou situaci zvládneme.
Za vedení nemocnice Ivo Houška

Změny v testování s platností od 1.11.2021

Kdo má nárok na bezplatný antigenní či PCR test?

Nárok mají:
a) osoby, které nedovršily 18 let věku,
b) osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat lékařskou zprávou obsahující výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, pokud tato skutečnost není uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN),
c) osoby očkované proti onemocnění covid-19 alespoň jednou dávkou očkovací látky; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat.

Jak často mohou tyto osoby na bezplatný test?
Pojištěnci se mohou nechat testovat antigenním testem jednou za 7 dní, PCR testem dvakrát v kalendářním měsíci. Jako první den se u antigenních testů bere den odběru, další možnost hrazeného testování vzniká osmý den. Nárok na test se odpočítává od posledního testu.
U PCR testů nezáleží na tom, kdy budou provedené, musí se dodržet počet dvou testů v kalendářním měsíci. Jediné omezení je, že výkon PCR testu lze na jedno rodné číslo vykázat jednou denně

VÝZVA

POMOZTE DRUHÝM –  DARUJTE „ REKONVALESCENTNÍ PLAZMU“ – PLAZMY JE MÁLO A PACIENTŮ PŘIBÝVÁ

Plazma od pacientů, kteří se vyléčili z nemoci COVID-19 může být prospěšná pro pacienty se závažným stupněm onemocnění COVID-19. Cílem je zvýšení schopnosti organismu bojovat s virem.

Kdo se může stát dárcem rekonvalescentní plazmy?
• Prokázané onemocnění COVID-19 více než 14 dní po úzdravě (ideálně s horečnatým průběhem nebo hospitalizací)
• Věk 18-65 let, tělesná hmotnost 50 kg a více
• Muži, kteří nikdy nedostali krevní transfuzi
• Ženy, které nikdy nebyly těhotné a které nikdy nedostaly krevní transfuzi (riziko zvýšeného výskytu protilátek anti-HLA)
Kdo nemůže být dárcem rekonvalescentní plazmy
• Osoby, které měly v posledních 6 měsících invazivní výkon (např. operaci)
• Pozitivní test na HIV, virové hepatitidy B a C
• Rizikový životní styl (muži mající sex s muži, užívání drog, rizikový sex nebo sex za úplatu)
Kde mi naberou krev na první vyšetření?
INFEKČNÍ AMBULANCE Nemocnice Tábor, a.s. – tel. 381 606 562
úterý, středa, čtvrtek od 7:30 hod. do 8:30 hod. BEZ PŘEDCHOZÍHO OBJEDNÁNÍ
• Infekční ambulance v Nemocnici České Budějovice, pavilon E, každý všední den od 7:00 do 8:00 hod. bez předchozího objednání
Co se stane potom?
Pokud budete mít vysokou koncentraci protilátek proti COVD-19, budeme vás o tom informovat a s vaším souhlasem předáme vaše kontaktní údaje Transfuznímu oddělení Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. Jejich pracovníci vás budou kontaktovat telefonicky a domluví s vámi datum a okolnosti odběru plazmy (plazmaferézy) na transfuzním oddělení ve Střešovicích. Vlastní odběr plazmy probíhá způsobem podobných jako darování krve – počítejte tedy, že v den odběru budete mít doporučený klidový režim.
Více informací naleznete na stránce ÚVN pro dárce krve https://www.uvn.cz/cs/info-pro-darce-krve

Děkujeme a prosíme o sdílení této výzvy.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROSÍM VĚNUJTE POZORNOST PŘILOŽENÝM DOPORUČENÍM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ VĚNOVÝM ONEMOCNĚNÍ COVID-19


POUŽÍVÁNÍ LÁTKOVÉ ÚSTENKY- DOPORUČENÍ

  • před nasazením ústenky proveďte hygienickou dezinfekci rukou, případně si umyjte ruce vodou a mýdlem
  • ústenka musí krýt nos a ústa a těsně přiléhat
  • během nošení se ústenky nedotýkejte, pokud tak učiníte, vydezinfikujte si ruce a nebo si je umyjte mýdlem a vodou
  • pokud si ústenku sundaváte, nedotýkejte se její přední části, ta může být kontaminovaná kapénkami, které na ní ulpěly z okolí
  • po manipulaci s ústenkou si vždy vydezinfikujte ruce a nebo si je umyjte mýdlem a vodou
  • použitou ústenku můžete vydezinfikovat 2 způsoby:
    1. ústenku vyprat na 90°C, po usušení vyžehlit z obou stran
    2. ústenku vyvařit ve vroucí vodě po dobu 5 minut, následně ústenku nechat uschnout a vyžehlit z obou stran

DŮLEŽITÉ KONTAKTY V RÁMCI ČR ZDE

INFORMACE K ONEMOCNĚNÍ – SZÚ ZDE

 

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz