Pro pacienty

Pro pacienty

AKTUALITITY

 • Od pátku 29. května se spouští opět TESTOVÁNÍ SAMOPLÁTCŮ. Regulovaná cena 1756 Kč. Tisková zpráva ZDE
 • Od čtvrtka 28. května PROVOZ ODBĚROVÉHO MÍSTA před nemocnicí redukován!
Pondělí – pátek 8:00 – 11:30
Sobota 8:00 – 11:00
Neděle zavřeno

Telefon:  775 859 455

 • Od pondělí 25. května POVOLENÍ NÁVŠTĚV
  PROSÍM VĚNUJTE POZORNOST DODRŽOVÁNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PRAVIDEL!!!!!!!

  • Doba návštěv: 15:00 – 17:00 hod. (mimo určené hodiny nutné schválení primáře či vrchní sestry oddělení)
  • Všichni návštěvníci by měli být zdraví
  • Počet návštěvníků a délka návštěvy by měly být omezeny na minimum – doporučujeme max. 2 osoby k lůžku na 15 minut
  • Návštěvy jsou povinné používat ochranu nosu a úst
  • Při příchodu na oddělení a při odchodu z návštěvy je nutné si řádně umýt ruce teplou vodou a mýdlem nebo použít dezinfekční gel.
  • Prosíme všechny návštěvníky, aby se řídili pokynu personálu.

 

——————————————————————————————————————————————————————————-

 

 

ODBĚROVÉ MÍSTO PŘED NEMOCNICÍ

 • Výsledky vyšetření ve všední dny pokud odběr proveden dopoledne je výsledek týž den. Pokud vyšetření provedeno odpoledne pak výsledek následující den. O víkendu je výsledek den následující po odběru.
 • Cena pro samoplátce je stanovena na 1674 Kč PCR SARScov2 – Platba musí být provedena předem na hlavní recepci nemocnice!!!!!!!
 • Samoplátce uvede přesnou funkční emailovou adresu, na kterou bude výsledek testu zaslán.
 • Telefon: 775 589 455

 

Nemocnice Tábor, a.s. se vrací k normálnímu provozu

Vzhledem k tomu, že vývoj na Táborsku je v souvislosti s COVID19 příznivý, Nemocnice Tábor, a.s. se vrací k normálnímu provozu.

 • Od čtvrtka 30. 4. 2020 od 7.00 hodin přeruší svoji činnost TŘÍDÍCÍ CENTRUM i infekční respirační ambulance. Pacienti budou zase moci vcházet do nemocnice a budov bez nutnosti projít tímto třídícím centrem, kde dostávali různě barevné pásky pro vstup do jednotlivých zón nemocnice. Třídění bude probíhat již v režimu jednotlivých provozů.
 • Od pondělí 4. 5. 2020 se všechna oddělení spouští v běžném režimu s výjimkou lůžkové rehabilitace, která svůj běžný provoz obnoví od 11. 5. 2020.
 • Odběrové místo před nemocnicí pro odběry na COVID19 bude pokračovat i nadále a ještě rozšíří svoji činnost i na víkendy a svátky vždy od 8:00 do 11:00 hodin.
  !!!Od 4. 5. 2020 v tomto odběrovém místě začne nemocnice provádět i odběry pro samoplátce.

 

ODBĚROVÉ MÍSTO k vyšetření

 • Otevřeno ve všední dny od 8 do 14:30 hodin. !!!!! – SLEDUJTE AKTUALITY VÝŠE, DOBA OTEVŘENÍ SE MŮŽE MĚNIT
 • Umístění vlevo před vstupem pro pěší do nemocnice.
 • Vyšetření bude provedeno pacientům na doporučení epidemiologa, kterého bude sám pacient nebo příslušný praktický lékař kontaktovat na tel.čísle 1212 nebo 112 nebo 736514386.
 • Možnost přijet autem a odběr přímo přes stažené okénko.
 • Placené a neindikované odběry se neprovádějí! – SLEDUJTE AKTUALITY VÝŠE, MŮŽE DOCHÁZET KE ZMĚNÁM
 • Podrobné informace ZDE

TŘÍDÍCÍ MÍSTO při vstupu do areálu – V SOUČASNÉ DOBĚ JIŽ UZAVŘENO

 • Přes toto centrum musí projít jakýkoliv pacient směřující do nemocnice!!!!
 • Každý pacient dostane identifikační pásek příslušné barvy a bude mít přesně stanovený prostor pohybu po nemocnice vč. příslušného vchodu do budovy.
 • Pacienti přijíždějící vlastním automobilem musí třídícím centrem taktéž projít.
 • Pacient bez pásky na ruce nebude vpuštěn do žádné budovy!!!!! a bude nasměrován na třídící centrum.
 • Na chodnících i silnicích jsou naznačeny směrovky k jednotlivým vchodům podle barev náramků.
 • Do budovy následné péče a psychiatrie se dostanou jen na zazvonění nebo po telefonické domluvě.
 • Podrobné informace ZDE

PŘIJATÁ OPATŘENÍ – V SOUČASNÉ DOBĚ ZRUŠENO 

 • ZRUŠENÍ všech plánovaných hospitalizací, operací, výkonů a vyšetření  – opatření se netýká léčby akutních onemocnění a onemocnění, jejichž odklad by mohl vést k poškození zdraví pacientů (např. onkologická léčba)
 • pacienty, kterým byl plánovaný výkon/vyšetření zrušen, jednotlivá oddělení evidují a po obnovení standardního provozu jim bude sdělen náhradní termín
 • ÚPLNÝ ZÁKAZ NÁVŠTĚV včetně dětského a gynekologicko-porodnického oddělení
 • POZASTAVENA PŘÍTOMNOST OTCE ČI JINÉHO DOPROVODU U PORODU (výjimku povoluje primář oddělení nebo jeho zástupce)
 • minimální doprovod nemocných do nemocnice
 • UZAVŘENÍ nemocniční jídelny pro veřejnost
  výjimku tvoří bývalí zaměstnanci – důchodci, kterým je vyčleněn čas od 10,30 do 11,00 hodin
 • MOŽNOST TELEFONNÍCH KONZULTACÍ V ODBORNÝCH AMBULANCÍ – SLEDUJTE INFORMACE NA STRÁNKÁCH JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ!
 • Podrobné informace ZDE

POUŽÍVÁNÍ LÁTKOVÉ ÚSTENKY- DOPORUČENÍ

 • před nasazením ústenky proveďte hygienickou dezinfekci rukou, případně si umyjte ruce vodou a mýdlem
 • ústenka musí krýt nos a ústa a těsně přiléhat
 • během nošení se ústenky nedotýkejte, pokud tak učiníte, vydezinfikujte si ruce a nebo si je umyjte mýdlem a vodou
 • pokud si ústenku sundaváte, nedotýkejte se její přední části, ta může být kontaminovaná kapénkami, které na ní ulpěly z okolí
 • po manipulaci s ústenkou si vždy vydezinfikujte ruce a nebo si je umyjte mýdlem a vodou
 • použitou ústenku můžete vydezinfikovat 2 způsoby:
  1. ústenku vyprat na 90°C, po usušení vyžehlit z obou stran
  2. ústenku vyvařit ve vroucí vodě po dobu 5 minut, následně ústenku nechat uschnout a vyžehlit z obou stran

DŮLEŽITÉ KONTAKTY V RÁMCI ČR ZDE

INFORMACE K ONEMOCNĚNÍ – SZÚ ZDE

 

recepce 381 608 111