Pro pacienty

Pro pacienty

Doporučení pro pacienty a návštěvy

 

Vážení pacienti a návštěvy,

z důvodu zhoršující se epidemiologické situace a  současného nárůstu pozitivních případů onemocnění  COVID 19 a na základě doporučení KHS Jihočeského kraje přistupujeme k následujícím doporučením

 

          před návštěvou nemocnice (vyšetření, návštěva lékaře…) proveďte hygienickou dezinfekci rukou

          dodržujte objednací časy, tím zkrátíte dobu čekání před ambulancí

          z preventivních důvodů použijte ochranu dýchacích cest (nejlépe respirátor FFP2)

 

 

Doporučení pro návštěvy pacientů na lůžkovém oddělení

          před vstupem na oddělení proveďte hygienickou dezinfekci rukou

          používejte ochranu dýchacích cest (nejlépe respirátor FFP2)

          odložte návštěvu, pokud máte příznaky respiračního onemocnění nebo jste se vrátili ze zahraničí

          respektujte a dodržujte pokyny ošetřujícího personálu

          v případě potřeby použijte všechny doporučené ochranné prostředky (izolace pacienta)

VÝZVA

POMOZTE DRUHÝM –  DARUJTE „ REKONVALESCENTNÍ PLAZMU“ – PLAZMY JE MÁLO A PACIENTŮ PŘIBÝVÁ

Plazma od pacientů, kteří se vyléčili z nemoci COVID-19 může být prospěšná pro pacienty se závažným stupněm onemocnění COVID-19. Cílem je zvýšení schopnosti organismu bojovat s virem.

Kdo se může stát dárcem rekonvalescentní plazmy?
• Prokázané onemocnění COVID-19 více než 14 dní po úzdravě (ideálně s horečnatým průběhem nebo hospitalizací)
• Věk 18-65 let, tělesná hmotnost 50 kg a více
• Muži, kteří nikdy nedostali krevní transfuzi
• Ženy, které nikdy nebyly těhotné a které nikdy nedostaly krevní transfuzi (riziko zvýšeného výskytu protilátek anti-HLA)
Kdo nemůže být dárcem rekonvalescentní plazmy
• Osoby, které měly v posledních 6 měsících invazivní výkon (např. operaci)
• Pozitivní test na HIV, virové hepatitidy B a C
• Rizikový životní styl (muži mající sex s muži, užívání drog, rizikový sex nebo sex za úplatu)
Kde mi naberou krev na první vyšetření?
INFEKČNÍ AMBULANCE Nemocnice Tábor, a.s. – tel. 381 606 562
úterý, středa, čtvrtek od 7:30 hod. do 8:30 hod. BEZ PŘEDCHOZÍHO OBJEDNÁNÍ
• Infekční ambulance v Nemocnici České Budějovice, pavilon E, každý všední den od 7:00 do 8:00 hod. bez předchozího objednání
Co se stane potom?
Pokud budete mít vysokou koncentraci protilátek proti COVD-19, budeme vás o tom informovat a s vaším souhlasem předáme vaše kontaktní údaje Transfuznímu oddělení Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. Jejich pracovníci vás budou kontaktovat telefonicky a domluví s vámi datum a okolnosti odběru plazmy (plazmaferézy) na transfuzním oddělení ve Střešovicích. Vlastní odběr plazmy probíhá způsobem podobných jako darování krve – počítejte tedy, že v den odběru budete mít doporučený klidový režim.
Více informací naleznete na stránce ÚVN pro dárce krve https://www.uvn.cz/cs/info-pro-darce-krve

Děkujeme a prosíme o sdílení této výzvy.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROSÍM VĚNUJTE POZORNOST PŘILOŽENÝM DOPORUČENÍM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ VĚNOVÝM ONEMOCNĚNÍ COVID-19


POUŽÍVÁNÍ LÁTKOVÉ ÚSTENKY- DOPORUČENÍ

  • před nasazením ústenky proveďte hygienickou dezinfekci rukou, případně si umyjte ruce vodou a mýdlem
  • ústenka musí krýt nos a ústa a těsně přiléhat
  • během nošení se ústenky nedotýkejte, pokud tak učiníte, vydezinfikujte si ruce a nebo si je umyjte mýdlem a vodou
  • pokud si ústenku sundaváte, nedotýkejte se její přední části, ta může být kontaminovaná kapénkami, které na ní ulpěly z okolí
  • po manipulaci s ústenkou si vždy vydezinfikujte ruce a nebo si je umyjte mýdlem a vodou
  • použitou ústenku můžete vydezinfikovat 2 způsoby:
    1. ústenku vyprat na 90°C, po usušení vyžehlit z obou stran
    2. ústenku vyvařit ve vroucí vodě po dobu 5 minut, následně ústenku nechat uschnout a vyžehlit z obou stran

DŮLEŽITÉ KONTAKTY V RÁMCI ČR ZDE

INFORMACE K ONEMOCNĚNÍ – SZÚ ZDE

 

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz