Chcete nám pomoci ?

Chcete nám pomoci ?

Dobrovolníci

když nastala tato mimořádné epidemiologická situace, tak se nám ihned začalo hlásit spoustu dobrovolníků.  Chceme moc poděkovat všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhají a svou pomoc nabízejí. Jejich pomoc je pro nás velmi důležitá a moc si jí ceníme.

Aktuálně máme všechny pozice pro dobrovolníky obsazené, sledujte naše stránky i nadále, případné výzvy na dobrovolnickou činnost budeme průběžně doplňovat.

 

Chci darovat

Táborskou nemocnici a její zaměstnance můžete podpořit věcným, nebo oficiálním finančním darem (na základě darovací smlouvy), občerstvením apod. Naši dárci nám převážně nabízejí a poskytují trvanlivé potraviny např. džusy, mléko, kávu, čaj, samostatně balené croissanty, instantní polévky, sušenky, medovník, pizzu, ovoce nebo zeleninu.

Na vyžádání máme k dispozici vzory darovacích smluv pro věcný i finanční dar. Dárce může zaslat finanční dar přes bankovní účet vedený u ČSOB Tábor č.ú.199229020/0300

 

Jak nás kontaktovat:

pro materiální nebo finanční podporu 

Ing. Miroslav Kubeš, MBA, ekonomický náměstek, e-mail: miroslav.kubes@nemta.cz , tel. 381 608 230

pro dobrovolnickou podporu

Ivana Skočdopolová, hlavní sestra, e-mail: ivana.skocdopolova@nemta.cz , tel. 381 608 030

ostatní dotazy

Sekretariát nemocnice, sekretariat@nemta.cz, tel.: 381 608 001

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz