Neurologie

Neurologie

AKUTNÍ A PŘÍJMOVÁ NEUROLOGICKÁ AMBULANCE

Lékaři: střídání
Sestry: Jana Čítková, Jiřina Pazderová, Magda Kazimourová, Mgr. Markéta Šandová
Telefon: 381 606 261, 381 606 262
Umístění: 6. patro, pavilon interních oborů (PIO), budova C

Pondělí – neděle 7:00 – 15:15

 

AKUTNÍ NEUROLOGICKÁ AMBULANCE – ÚSTAVNÍ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA

Umístění: přízemí, pavilon interních oborů (PIO), budova C

Pondělí – pátek 15:15 – 7:00
Sobota, neděle, svátky nepřetržitě

 

SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE A LABORATOŘE

 • Pacienty do odborných ambulancí, na EMG vyšetření a sonografické vyšetření, objednáváme poslední týden v měsíci na měsíc další –
  do naplnění kapacity naší ambulance.
  Přednost mají kontroly po nedávné hospitalizaci.
 • Na EEG vyšetření objednáváme průběžně.
 • Kapacita naší neurologické ambulance je omezená.
 • Je v zájmu pacienta mít doporučení od PL či ambulantního specialisty.
 • Nové pacienty do dispenzarizace (až na výjimky) nepřijímáme.

Poradna pro vertebrogenní algické syndromy a nemoci periferního nervového systému

Lékař: MUDr. Naděžda Pilečková
Telefon: 381 606 261
Umístění: 6. patro, pavilon interních oborů (PIO), budova C

Úterý 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Poradna pro kognitivní poruchy a extrapyramidová onemocnění

Lékař: prim.MUDr. Markéta Foltynová
Telefon: 381 606 261
Umístění: 6. patro, pavilon interních oborů (PIO), budova C

Úterý 13:00 – 15:00
Středa 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Čtvrtek 13:00 – 15:00
Pátek 8:00 – 12:00

Epileptologie a bolesti hlavy

Lékař: prim. MUDr. Markéta Foltynová
Telefon: 381 606 261
Umístění: 6. patro, pavilon interních oborů (PIO), budova C

Úterý 13:00 – 15:00
Středa 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Čtvrtek 13:00 – 15:00
Pátek 8:00 – 12:00

Aplikace kaudální blokády , lumbální punkce

Lékař: MUDr. Jana Králová
Telefon: 381 606 261
Umístění: 6. patro, pavilon interních oborů (PIO), budova C

 • termín dle objednání

Neurosonologie (sonografie mozkových tepen)

Lékař: prim. MUDr. Markéta Foltynová
Telefon: 381 606 261
Umístění: 2. patro, pavilon interních oborů (PIO), budova C

Pondělí 13:00 – 15:00
Pátek 13:00 – 15:00

EMG vyšetření (elektromyografie)

Lékař: MUDr. Petra Kolrusová
Sestra: Mgr. Markéta Šandová
Telefon: 381 606 261
Umístění: 6. patro, pavilon interních oborů (PIO), budova C

Čtvrtek 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00

EEG vyšetření (elektroencefalografie)

Lékař: MUDr. Jiří Kára
Sestra: Jana Čítková
Telefon: 381 606 261
Umístění: 6. patro, pavilon interních oborů (PIO), budova C

 • termín vyšetření dle objednání

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz