Hematologická

Hematologická

Hematologická ambulance

  • Primář OHKB MUDr. Pavla Novotná se také podílí na provozu hematologické ambulance společně s oddělením interním 1, které zajišťuje střední zdravotnický personál a s dalším lékařem hematologem MUDr. Radkem Bárem. Oba lékaři mají specializovanou způsobilost v oboru hematologie a transfuzní lékařství.
  • Ambulance je v provozu denně
  • Součástí ambulance je denní stacionář , který slouží převážně pro observaci pacientů při podávání transfuzí, po výkonech / venepunkce , intravenosní aplikace léčiv, sternální punkce, trepanobiopsie /.
  • Ročně provede cca 3000 ambulantních vyšetření pacientů z našeho i sousedních okresů, aplikuje přes 200 transfuzních přípravků pacientům bez nutnosti jejich hospitalizace.
  • Úzce spolupracuje s hematologickými centry, která jsou dle celostátní koncepce oboru určená k poskytování vysoce specializované hematologické péče – Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, Nemocnice České Budějovice a.s. Všeobecná fakultní nemocnice s poliklinikou Praha a dalšími .

Lékaři: prim.MUDr. Pavla Novotná, MUDr. Radek Bár
Telefon: objednání denně – 381 606 055
Umístění: 4. patro pavilonu interních oborů (budova C)
Na vyšetření je nutné se předem objednat!  Bez objednání pouze akutní stavy.

 

Pondělí 09:00 – 13:00 prim.MUDr.Novotná
Úterý 08:00 – 14:00 prim.MUDr.Novotná
Středa 08:00 – 14:00 MUDr.Bár
Čtvrtek 08:00 – 14:00 prim.MUDr.Novotná
Pátek 08:00 – 14:00 MUDr.Bár

odběry krve a výkony 07–09 hodin

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz